Assemblea ordinària de l’associació de mares i pares d’alumnes

 

Dia: 9 de novembre, dijous
Hora: 17,30h en primera convocatòria
            18,00h en segona convocatòria
Lloc: Sala Polivalent (a peu de pati)
Convocats: Mares, pares i tutors legals dels alumnes de l’escola

 


Hi haurà servei de guarderia.

Ordre del dia:

1. Benvinguda i cordial salutació.
2. Lectura de l’acta de l’assemblea ordinària del 14/11/2016.
3. Presentació dels comptes de l’exercici 2016/2017 i si s’escau la seva
aprovació.
4. Presentació del pressupost de l’exercici 2017/2018 i si s’escau la
seva aprovació.
5. Quota per al curs i censor 2017/2018
6. Presentació junta AMPA pel curs 2017/2018
7. Torn obert de paraules

Tots som part de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del col·legi i necessitem la vostra assistència per fer un escola més oberta, amb la vostra participació a l’assemblea podrem millorar la nostra gestió.

Us hi esperem!!!!!