Gràcies

Escrit per Salesians Badalona,

El més sincer agraïment.
Teniu uns fills magnífics, seguiu donant- los suport.

Núria

image (1)