Què és l’Europass?

Escrit per isabel.defrutos,

L’Europass és un dossier electrònic personal, que consta d’un CV electrònic i un portafoli de documents: el Passaport de les Llengües, els suplements Europass i el Document de Mobilitat, així com altres documents importants com, per exemple, certificats d’estudis o treball.

L’Europass és gratuït i permet a les persones presentar les seves competències, habilitats i qualificacions d’una manera clara a través d’uns documents que ajuden a comprendre quines matèries s’han estudiat, quina capacitació s’ha completat o quina experiència laboral s’ha adquirit.

L’Europass té com a objectiu contribuir a la mobilitat d’estudiants i a l’ocupabilitat de treballadors a Europa i al seu propi país, facilitant l’comparació de les seves habilitats i qualificacions i contribuint, d’aquesta manera, a l’eliminació de barreres per estudiar o treballar a Europa.

L’Europass és una eina per a tots els que necessiten presentar les seves habilitats i competències. És especialment útil per a les persones que busquen feina en un altre país europeu o que sol·liciten un programa d’educació o formació a l’estranger. Europass també es pot utilitzar al país d’origen i és un servei gratuït i fàcil d’utilitzar.

 

IF YOU WANT TO LEARN MORE ABOUT IT OR HAVE YOUR CV, CLICK  HERE!

http://sepie.es/iniciativas/europass/cv.html

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae

 

 

No views yet


Concurs SEPIE – CV Europass Científic – tecnològic 2019

Escrit per isabel.defrutos,

Com hauria estat el currículum d’Albert Einstein? I el de Marie Curie o el d’Arquímedes de Siracusa?

Aquest concurs pretén donar a conèixer el CV Europass entre estudiants europeus, animant-los a reflexionar sobre com realitzar un currículum vitae i com reflectir en ell aptituds, experiències i coneixements.

T’animes a fer el CV d’algun personatge famós de l’àmbit cientifico-tecnològic?

Click here!

 

Bases_CV_Europass_cientifico_2019

http://www.sepie.es/iniciativas/europass/cv.html

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae

 

No views yet


Per què no fer les FCTs a l’estranger?

Escrit per isabel.defrutos,

https://www.youtube.com/watch?v=zgp4p0jgbrU&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=74

 

Erasmus+ quiere mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa, ofreciendo a los alumnos, a los profesores y al personal que imparte enseñanzas de Formación Profesional Básica (PFI) y Ciclos Formativos de Grado Medio, oportunidades de Movilidad para el Aprendizaje para realizar estudios y prácticas en el extranjero.

Con el fin de gestionar estas movilidades, más de 300 Coordinadores de proyectos Erasmus+ de toda España se han reunido en Valladolid los días 16 y 17 de septiembre en las  Jornadas iniciales de Proyectos de Movilidad Erasmus+ de Formación Profesional (KA102 y KA116)  en la convocatoria de 2019.

I nosaltres, Salesians Badalona, hem estat allà!!!

 

No views yet


The European Day of Languages at VET classes

Escrit per isabel.defrutos,
As you can see here, Commercial activities students have started English classes and last September 26th, on the European Day of Languages, they created some posters to make people conscious of the importance of English language in Business area and also they have been talking about reasons to learn English.
They will work a lot this year doing different  activities and we will keep you informed through our blog of our news and some surprises along the year!
Let’s work and keep learning English!!
Jésica 
English teacher at vocational courses

No views yet


9th Trinity College London Theatre Competition – Shakespeare 2020

Escrit per isabel.defrutos,

Registrations for the 9th edition of the competition for ESO Secondary Schools are now open.

The Trinity College organise it in collaboration with Generalitat de Catalunya and Macmillan.

The script for this academic year’s Trinity Shakespeare Theatre Competition is A midsummer night’s dream.

Els objectius del concurs són:
 Honorar la fusió de tres grans tradicions literàries, unides per un heroi comú
 Fomentar i promoure l’ús i la consciència de l’ idioma anglès
 Encoratjar el descobriment de la literatura com a una activitat creativa
 Incrementar l’ús del teatre a la classe d’anglès com una ajuda a la fluïdesa i creativitat

Un grup d’alumnes de 3r ESO ja està inscrit a aquesta nova aventura!

La primera fase del concurs s’haurà de presentar mitjançant una gravació abans del 31 de gener.

S’escolliran 3 finalistes i se celebrarà la final presencial durant la setmana de Sant Jordi.

Els 3 centres representaran la seva versió de l’obra davant de públic!

Aquest any els premis seran molt més nombrosos que en edicions anteriors. Comptarem amb premis per les escoles finalistes en forma de tallers de teatre, entrades a parcs d’atraccions, premis exclusius pels professors com ara carnets TR3SC, llibres de lectura, exàmens Trinity gratuïts…

No views yet


#FridaysForFuture at Salesians Badalona

Escrit per isabel.defrutos,

#FridaysForFuture is a movement that began in August 2018, after 15 years old Greta Thunberg sat in front of the Swedish parliament every schoolday for three weeks, to protest against the lack of action on the climate crisis. She posted what she was doing on Instagram and Twitter and it soon went viral.

On the 8th of September, Greta decided to continue striking every Friday until the Swedish policies provided a safe pathway well under 2-degree C, i.e. in line with the Paris agreement.

The hashtags #FridaysForFuture and #Climatestrike spread and many students and adults began to protest outside of their parliaments and local city halls all over the world.

Secondary school is designing some porters for the demostration this evening. Everybody is working hard reusing reclycled materials!!!

They are also collecting all the ideas from their partners in order to write our own eco-decalogue!

They are translating it in different languages!!!

 

Reduzieren Sie den Stromverbrauch (schalten Sie das Licht aus, wenn es nicht erforderlich ist, schalten Sie die elektronischen Geräte des Steckverbinders aus, um nicht so viel Energie zu verbrauchen)

(Reduir el consum d’electricitat (apagar la llum quan no sigui necessària, apagar els aparells electrònics del connector per no consumir tanta energia)

 

在购物的时候请使用布袋,禁止使用塑料袋

(Quan anem a fer la compra utilitzar bosses de tela i així no utilitzar bosses de plàstics)

 

在学校食堂里进行回收,在旅行时请勿使用塑料袋

(Reciclar al menjador de l’escola i quan es facin excursions no utilitzar bosses de plàstic)

 

Ethical Banking (parlare con la famiglia)

(Banca ètica (parlar amb la família)

 

Aziende di elettricità verde (parlare con la famiglia)

(Companyies d’electricitat verda (parlar amb la família)

 

Reduce o consumo de electricidade (apague a luz cando non sexa necesario, apague os dispositivos electrónicos do interruptor para que non consumas tanta enerxía, ducha …)

(Reduir el consum d’electricitat (apagar la llum quan no sigui necessària, apagar els aparells electrònics de l’interruptor per no consumir tanta energía, dutxa… )

 

Reutilizar e reciclar o papel (o papel recén comprado que se recicla, non tirar papeis que poderiamos usar para outras cousas …) inclúe non facer un uso excesivo de papel hixiénico. Propoñemos usar as dúas caras da folla no traballo de clase e tamén poderiamos deixar unha bandexa na clase con papeis e materiais para reutilizalos.

(Reutilitzar i reciclar el paper (el paper que comprem nou que sigui reciclat, no llençar papers que podríem utilitzar per altres coses…  ) inclou no fer un ús excessiu del paper higiènic. Proposem fer servir les dues cares del full als treballs de classe i també podriem deixar una safata a classe amb papers i materials per reutilitzar)

 

電力消費を削減します(不要なボリュームをオフにし、それほど多くのエネルギーを消費しないために電子開閉装置をオフにします、オランダ…)

(Reduir el consum d’electricitat (apagar la llum quan no sigui necessària, apagar els aparells electrònics de l’interruptor per no consumir tanta energía, dutxa… )

 

紙の再利用とリサイクル(私が買ったリサイクル紙に従って購入した紙は、より高いコストで使用できる紙に記入しないでください…)余分な衛生紙を含めないでください。クラスのフルトレボールの後、私はあなたに奉仕することを提案します。また、再利用するためにの書類と資料を分類するためのサファタを考案することもできます

(Reutilitzar i reciclar el paper (el paper que comprem nou que sigui reciclat, no llençar papers que podríem utilitzar per altres coses…  ) inclou no fer un ús excessiu del paper higiènic. Proposem fer servir les dues cares del full als treballs de classe i també podriem deixar una safata a classe amb papers i materials per reutilitzar)

 

Réutiliser et recycler le papier (le papier nouvellement acheté qui est recyclé, ne jetez pas de papier que nous pourrions utiliser pour autre chose, etc.) inclut notamment de ne pas utiliser un papier excessivement hygiénique. Nous proposons d’utiliser les deux côtés de la feuille dans le travail en classe et nous pourrions également laisser un plateau dans la classe avec des papiers et du matériel pour les réutiliser.  

(Reutilitzar i reciclar el paper (el paper que comprem nou que sigui reciclat, no llençar papers que podríem utilitzar per altres coses… ) inclou no fer un ús excessiu del paper higiènic. Proposem fer servir les dues cares del full als treballs de classe i també podríem deixar una safata a classe amb papers i materials per reutilitzar)

 

Réduisez la consommation d’électricité (éteindre la lumière quand ce n’est pas nécessaire, déconnecter les dispositifs électroniques del connecteur pour ne pas consommer d’énergie)  

(Reduir el consum d’electricitat (apagar la llum quan no sigui necessària, apagar els aparells electrònics del connector per no consumir tanta energia)   

 

Diminuir/ tentar eliminar o consumo de plásticos e outras embalagens descartáveis ( se você para de comprar plástico, as fábricas deixaram de fabricar-los) Propomos que usem potes de vidro ou envelopes reutilizáveis.

(Disminuir/ intentar eliminar el consum de plàstics i altres envoltoris d’un sol ús (si no comprem plàstics, les fàbriques deixaran de fabricar-los) Proposem posar més contenidors de plàstic a l’escola i portar els entrepans en carmanyoles o embolcalls reutilitzables)

 

Classifique usando a web ecosia.org

(Valorar fer servir la web ecosia.org)

 

Make plogging, include a collection brigade in the yard that volunteers to collect dirt that is not yours.

(Fer plogging, incluir una brigada de recollida al pati que la formin voluntaris per recollir brutícia que no és seva)

 

Create litter bins in classrooms or classes to separate waste.

(Crear papereres a les aules o a les classes per poder separar els residus)

 

Today all the section has met at the theatre to watch some videos about the climate change and Greta’s message. We have organised some activities for doing all along morning.

 

 

No views yet


Salesians Badalona celebrates the European Day of Languages!!!!

Escrit per isabel.defrutos,

Here you can see some of the different activities our students and teachers are doing around this day:

3 ESO A

 

4 ESO B

 

LATIN CLASS

“In the Latin class we have been preparing a short presentation on the origin of this language and we have been discussing whether it is a dead language or still alive.

We have reached the conclusion that, although it is not spoken maternally, it is still a living language”.

 

FRANÇAIS CLASS

No views yet


50.000 visites al Blog!!!!!!

Escrit per isabel.defrutos,

Thanks to all of you!!!!

(Click on the drawing)

 

 

No views yet


26th September: European Language Day!

Escrit per isabel.defrutos,

https://twitter.com/Europarl_ES/status/1177178688649072640

Celebrate the European Day of Languages with us!

Els 47 estats membres del Consell d’Europa animen més de 800 milions d’europeus a aprendre més llengües a qualsevol edat, dins i fora de l’escola. Convençuts que la diversitat lingüística és una eina per a aconseguir una major comprensió intercultural i un element clau en la rica herència cultural del nostre continent, el Consell d’Europa promou el plurilingüisme a tot Europa. 
Per iniciativa del Consell d’Europa a Estrasburg, el Dia Europeu de les Llengües se celebra, des de 2001, el 26 de setembre de cada any.

Vols saber més?

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/ca-ES/Default.aspx

 

No views yet


Salesians Badalona al mapa de projectes Erasmus+

Escrit per isabel.defrutos,

Cliclant sobre aquest link podeu veure tots els projectes de mobilitat Erasmus+ per a estudiants i personal de Formació Professional (KA102, KA116 i KA109) de 2019.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pGOzg1PxCEY5vu2sOKsN7bK4NCs&ll=41.440721082376974%2C2.243878258610266&z=14

A Badalona som una de les 3 institucions que hi participen en un projecte KA102 (mobilitat de pràctiques d’alumnat de CFGM, FP Dual i PFI).

 

 

 

 

No views yet


Map Visitors

Map

Visitors

Visites totals 60786