ESTUDIS > PFI

Els Programes de formació i inserció (PFI) són programes formatius que tenen com a finalitat millorar la formació i la qualificació professional i afavorir la inserció laboral dels joves que no disposen del Graduat en ESO i, generalment, es troben en situació d’atur. Tenen com a objectiu afavorir la seva inserció laboral així com també la continuïtat formativa, especialment en els cicles de grau mitjà de formació professional.

Aquests programes son gratuïts, atès que estan subvencionats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

amb el suport del Departament d’Educació