PFI >AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS

Titulació:

 • Programa de Formació i Inserció en Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics.

Durada i horari:

El PFI d’ Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics té una durada de 1000h repartides en un curs acadèmic del setembre al juny.

 • Formació a l’escola: 820h.
 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 180h

Els programes de formació i inserció estan dirigits als joves de 16 a 21 anys, que no hagin finalitzat l’educació secundaria obligatòria  i que en el moment de l’inici del programa no segueixin estudis del sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

MFP3029 Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics

MFP3030  Operacions auxiliars per a la configuració i explotació

MFPE3016 Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades

MPRL Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals

MFCT  Mòdul de formació en centres de treball

MFG1  Estratègies i eines de comunicació

MFG2  Entorn social i territorial

MFG3  Estratègies i eines matemàtiques

MFG4  Incorporació al mon professional

– Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
– Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.
– Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics.
– Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades.
– Muntador de components en plaques de circuit imprès.

Un cop superat el curs, mitjançant una prova d’accés podràs accedir preferentment a: Un CFGM d’Activitats Comercials, Gestió Administrativa o a qualsevol altre CFGM.

 • La nostra escola és salesiana, i per tant cristiana, vol oferir una formació integral a la persona. Potenciem:
 • El creixement personal i professional de l’alumne/a.
 • Amb una actitud positiva envers el treball i la superació personal.
 • Moments de convivència i de trobada amb.
 • Trobant i desenvolupant eines per participar activament en l’entorn laboral i social.
 • Prenent consciència del propi individu i de la riquesa de treballar en equips
 • Mòduls de formació en centres de treball
 • Mòduls de formació i orientació laboral
 • Visites tècniques a empreses del sector.
 • Utilització de documents i materials reals.
 • Pràctiques simulades.
 • Utilització de darreres versions de programes informàtics (Windows, Office…).
 • Tutoria grupal i individual.
 • Aules d’informàtica i Aules-taller.
 • Un ordinador per alumne/a.
 • Sales polivalents
 • Amplis patis amb pistes de bàsquet i futbol sala
 • Camps de futbol, teatre i centre juvenil

amb el suport del Departament d’Ensenyament

DEMANA ENTREVISTA

 

Accepto la política de privacitat i protecció de dades.