PFI > ACTIVITATS COMERCIALS

Titulació:

 • Programa de Formació i Inserció en  AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC– CM01

Durada i horari:

La durada del curs d’Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques és d’un curs acadèmic de setembre a juny.

Les activitats lectives del curs es duen a terme en horari de tarda de dilluns a divendres.

Formació en centres de treball (FCT): 180h que es realitzen a final de curs.

 • Els alumnes podran accedir al curs si no tenen el títol d’ESO.

Nocions bàsiques d’Activitats comercials i atenció al públic

Riscos i normes de seguretat

Et prepararàs per a poder presentar-te a la prova d’accés a GM

Mòduls de formació professional bàsica i específica

Tècniques bàsiques de comercialització

Atenció al client

Preparació de comandes i venda de productes

Ofimàtica i tècniques administratives bàsiques

 

Mòduls de formació professional comuns a tots els perfil

Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals Formació i orientació laboral.

Mòdul de formació en centres de treball

Projecte Integrat

Mòdul de formació general

Estratègies i eines de comunicació

Entorn social i territorial

Estratègies i eines matemàtiques

Incorporació al mon professional

 

Tutoria

Desenvolupament i recursos personals

Un cop superat el curs, mitjançant una prova d’accés podràs accedir preferentment a un CFGM de Comerç o a qualsevol altre CFGM.

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al món laboral a un treball de:

 • Treball d’actituds i hàbits que afavoreixen la maduresa personal i laboral
 • Atenció a la diversitat i suport a les necessitats dels alumnes
 • Acció tutorial i pastoral compartida
 • Seguiment acadèmic de l’alumne al llarg de tot el curs acadèmic
 • Acompanyament personal i orientació de l’alumne per escollir el cicle de Grau Mitjà.
 • Plataforma educativa virtual
 • Accés al Departament Escola Empresa per facilitar la inserció laboral de l’alumne.

Disposem dels espais de taller dels cicles formatius de la mateixa família: taller mecànic, taller de soldadura i ordinador per alumne/a.

 • Tutories grupals
 • Seguiment personal de l’alumne al llarg de tot el curs
 • Accés al Departament Escola-Empresa per facilitar la inserció laboral de l’alumne
 • Accés a la borsa de treball de l’escola 

amb el suport del Departament d’Ensenyament

DEMANA ENTREVISTA

 

Accepto la política de privacitat i protecció de dades.