Informació d’Interès a l’hora de fer la Preinscripció CFGM

Nom de l’escola:  Col·legi Sant Domènec Savio

Codi del centre:  08000499

Pagina WEB del Departament d’Educació (Encontrareu tota la informació requerida) :

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

 

Terminis

 

Termini per presentar la sol·licitud: 3 i 4 de setembre de 2019

 

Documentació

(OPCIÓ 1) Sol·licitud electrònica

No s’ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d’identificació de la persona sol·licitant ni de l’alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l’enviament del formulari.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d’accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. Només cal presentar-la si no s’ha pogut validar electrònicament, al centre que s’ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

 

(OPCIÓ 2) Sol·licitud amb suport informàtic

Cal presentar la documentació següent, a la Secretaria de l’escola:

  • Resguard de la sol·licitud.
  • Si l’alumne es major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2019 ha de presentar original i fotocòpia del DNI o NIE si no s’ha pogut validar el document telemàticament; original i fotocòpia del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris, si és el document amb que s’ha identificat.

Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019 també s’ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s’ha pogut validar el document telemàticament; o original i fotocòpia del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, si és el document amb què s’han identificat.

 

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d’accés de cada sol·licitant a aquests ensenyaments; consulteu el web Estudiar a Catalunya.

 

Realitzar la Sol·licitud de Preinscripció (Trieu només una opció)

L’escola posa a disposició dels alumnes/famílies uns ordinadors habilitats per fer la Preinscripció, amb disposició del Personal de Secretaria per qualsevol aclariment, des del dia xx fins al dia xx.

 

  • Sol·licitud electrònica

https://bit.ly/2W7cCKN

 

  • Sol·licitud amb suport informàtic (L’escola recomana aquesta opció)

https://bit.ly/2Q2kfN7