Oportunitats Erasmus+ (2021-2027)

Escrit per RR.II.,

Projecte E-Twinning a Primària

Escrit per RR.II.,

Fa més de 8 anys anys que la nostra escola participa al Projecte Erasmus (abans anomenat Comenius) portant a terme activitats, projectes o mobilitzacions dels nostres alumnes amb diferents escoles o centres d’arreu d’Europa. Les diferents etapes de Primària, ESO o Cicles Formatius prenen una part activa en els diferents projectes. A través de la Plataforma Etwinning tenim la possibilitat de participar en diferents projectes o activitats amb alumnat de la mateixa edat de diferents escoles d’Europa, en què la llengua vehicular sempre és l’anglès. A través d’aquestes activitats, aconseguim treballar l’anglès de manera més motivadora i sempre des de la vessant d’entendre la importància que té l’anglès per tal de comunicar-nos.


Enguany, el curs de 5è de Primària està participant en un projecte anomenat “Penpals” que consisteix a fer un intercanvi de cartes amb alumnes d’una Escola de Polònia, concretament al poble de Kaniów. Abans de Nadal, els nostres alumnes van rebre unes cartes en què els alumnes de Polònia es presentaven, explicant coses sobre la vida: la seva escola, el seu poble, la seva família, els seus hobbies… Cadascun dels nostres alumnes va rebre una carta que ha contestat de manera personal al seu Penpal de Polònia. Al llarg del curs, rebran i escriuran diferents cartes per tal d’anar coneixent millor la cultura i les tradicions poloneses i alhora donant a conèixer les nostres.


Activitats d’aquest tipus engresquen molt els alumnes i els fan tenir una ment més oberta pel que fa a les diferents realitats que hi ha a Europa, aspecte que a l’escola considerem molt important. El fet de conèixer la diversitat que hi ha a Europa i fer servir l’anglès com a llengua vehicular són dos del objectius principals pel que fa a aquest projecte, juntament amb que els nostres alumnes gaudeixin d’aquestes experiències.


Ana Perez