Presentat el projecte Erasmus+ KA121 (2022) a l’alumnat de 2n CFGM

Escrit per RR.II.,

Erasmus+ – KA121 – 2022 CFGM – Procés de selecció d’alumnat

Escrit per RR.II.,

Erasmus + és un programa de la UE que té com a objectiu millorar les qualificacions i l’ocupabilitat i modernitzar l’educació, la formació i el treball juvenil.

El programa durarà set anys, de l’any 2020 a l’any 2027, i permetrà a més de quatre milions d’europeus estudiar, formar-se i adquirir experiència laboral.

L’Agència Nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d’impacte del programa Erasmus + a l’àmbit de l’Educació i la Formació a Espanya és el SEPIE, Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació. A la seva web pots consultar la informació sobre les convocatòries dels programes:

http://sepie.es/formacion-profesional/index.html

Procés de selecció d’alumnat per participar en el Programa Erasmus+ CFGM curs 2022-2023

Aquest curs 2022-23, Salesians Badalona ofereix als seus estudiants la possibilitat de realitzar part de la Formació en Centres de Treball (FCT) de Cicles Formatius de Grau Mitjà a Europa, en coordinació amb escoles i/o Associacions Salesianes.

T’animem a participar-hi, però abans de sol·licitar la beca és recomanable que llegeixis la següent informació:

 • En què consisteix el Programa de Mobilitat Erasmus+?

És un programa de mobilitat educativa finançat amb fons de la Unió Europea l’objectiu és facilitar, als estudiants de cicles formatius de grau mitjà, la possibilitat d’una estada formativa de tres setmanes (21 dies) de durada, per a pràctiques (mòdul de FCT) en empreses d’un país europeu, en aquest cas, a Itàlia.

 • Qui pot rebre una beca per participar?

Poden sol·licitar una beca Erasmus + els alumnes matriculats que reuneixin els requisits establerts i que presentin la seva sol·licitud en el termini  (del 14 al 21 de Desembre de 2022) de la forma requerits (Formulari Google).  S’han de reunir els següents requisits:

Tenir la residència a Espanya.
Tenir coneixements d’anglès.
Estar matriculat a Salesians Badalona al Cicle Formatiu de Grau Mitjà amb opcions acadèmiques clares de poder realitzar part del mòdul de FCT en el present curs.
Tenir la consideració de “apte” en la valoració d’idoneïtat per part dels coordinadors del projecte i de l’equip educatiu.
Comptar amb la maduresa necessària per afrontar una experiència real de treball lluny del seu entorn.
Comprometre’s a complir amb les obligacions implícites del programa abans, durant i després de la mobilitat.

 • Quantes places hi ha disponibles?

Per aquest curs 2022-23, hi ha 9 places per l’alumnat, 3 per cada CFGM.

 • Quant durarà l’estada?

L’estada suposa realitzar 21 dies (3 setmanes) de FCT en empreses europees. A aquests caldrà afegir els dies emprats en anar i tornar al lloc de pràctiques des de Badalona. El viatge es realitzarà per via terrestre, segons les indicacions i prioritats europees en torn del medi ambient.

 • Quins beneficis obtindria a l’participar en el programa?

Acadèmicament, les hores de pràctiques seran part del mòdul de FCT, que superaràs sempre que els informes siguin positius. A més, afegiràs al teu expedient acadèmic personal el document Europass, que et facilitarà noves oportunitats per estudiar o treballar a l’estranger.

Personalment, una experiència inoblidable que t’aportarà confiança, autonomia, maduresa, dots per a la resolució de conflictes, etc.

Professionalment, una formació complementària, tant a nivell professional  com a l’aprenantatge d’idiomes, a més d’aportar un afegit al teu CV que et obrirà portes al món laboral. Et permetrà desenvolupar habilitats, competències i coneixements professionals, a més de facilitar-te l’oportunitat d’establir contactes importants per al futur i augmentar la teva mobilitat professional.

 • Quan i com he de sol·licitar la beca?

Hauràs de presentar la sol·licitud entre el 14 al 21 de Desembre de 2022) a través d’aquest Formulari Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSSuOU1s2gU9SA0v1-5weAWL6Cc9epPL60l0EALESQFbRteA/viewform?usp=sf_link

 • Criteris de selecció de candidats:

Els criteris que es tindran en compte per seleccionar els candidats són recollits i valorats a la següent rúbrica i una entrevista personal:

RUBRICA SELECCIÓ ERASMUS

 • Quins documents he de presentar per participar a la mobilitat un cop concedida?

Sol·licitud de participació degudament emplenada.
Fotocòpia de l’DNI.

TSE (Targeta Sanitària Europea)
OLS (prova de nivell de llengua)

Documents oficials de la mobilitat.

Em costarà diners participar en la mobilitat ERASMUS+?

No, si ets seleccionat, rebràs la beca Erasmus + que està destinada a cobrir les despeses de viatge, allotjament i assegurances. Es farà efectiu el pagament en dos torns: abans de la mobilitat 80% i després de la mobilitat 20%.

 • Quins compromisos adquireix cada part?

Els drets i obligacions de cada part:

Salesians Badalona:

Informar del programa Erasmus + i les seves condicions de participació.
Seleccionar els candidats segons criteris públicament coneguts.
Col·laborar amb l’estudiant en la recerca d’una plaça formativa per a pràctiques adaptada als objectius educatius corresponents al seu pla d’estudis.
Gestionar el desplaçament, l’allotjament i l’assegurança de viatge.
Reconeixement oficial de les FCTs.

L’alumnat sol·licitant:

Acceptar i complir en tots els termes les bases establertes i les condicions de participació de la convocatòria en vigor del programa Erasmus +.
Realitzar correctament i amb actitud positiva les activitats del seu Programa Formatiu segons les indicacions de les institucions d’enviament i d’acollida.
Responsabilitat en la seva conducta i aprofitament del programa, així com la compensació de qualsevol despesa que es generés per danys en l’allotjament, empresa, etc. no coberts per l’assegurança contractada.

La institució d’acollida (empresa en què faràs la FCT):

Oferir les activitats que realitzarà l’alumne segons el que especifica el Programa Formatiu.

 • Em reconeixeran les pràctiques a la tornada?

Sí, el centre et donarà el “reconeixement acadèmic” del període de pràctiques, sempre que compleixes les condicions exigides pel centre i l’empresa participant.

 • He de tornar diners si renuncio a les pràctiques Erasmus +?

Sí, hauries de tornar tots els fons encara que ja hagis començat la mobilitat. Però, si la renúncia es deu a causa de força major, el SEPIE pot sol·licitar la devolució només del període de pràctiques no realitzat, i mantenir-te l’ajuda pel període realitzat, encara que sigui menor que el període mínim establert.

 • He de presentar l’expedient amb les activitats realitzades?

Obligatòriament cal presentar l’expedient amb les activitats realitzades, expedit per l’empresa d’acollida i el certificat d’estada. El certificat d’estada és un document signat i segellat per l’empresa d’acollida en el qual es reflecteixen les dates exactes d’inici i fi de el període de pràctiques. També s’ha d’emplenar un informe final: un qüestionari en el qual es reflecteixi la teva opinió sobre diversos aspectes de la seva estada, la realització d’un curs onlina del la llengua del país d’acollida i una prova final d’idioma.

 • Per què s’em demana una competència lingüística en anglès?

L’anglès és la llengua vehicular de la Unió Europea amb les empreses, i el nivell de competència lingüística requerit és el corresponent a B1 – B2 (usuari independent) segons el que estableix el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües). Això vol dir que en el nostre conveni de mobilitat, les persones que dirigeixin i supervisin les teves pràctiques, així com documentació tècnica, etc., ho faran en anglès. Hi haurà un curs online (OLS) que tot l’alumnat seleccionat té l’obligació de realitzar, abans i desprès de la mobilitat.

El dia 1 de Febrer de 2023 es publicarà a aquest Blog la llista d’alumnat seleccionai i la llista d’espera.

Si tinguessis qualsevol dubte relacionat amb aquesta informació, no dubtis a contactar-nos.

https://www.facebook.com/SalesiansBadalona/videos/975444959840485/

https://es-es.facebook.com/SalesiansBadalona/videos/511885680630691


“L’HORA ERASMUS FP” – PROJECTES KA1-VET 2022

Escrit per RR.II.,

Salesians Badalona ha estat convocada a participar a en una nova iniciativa promoguda per la Unitat de Formació Professional del SEPIE anomenada “L’Hora Erasmus FP”, pel fet de ser una de les organitzacions beneficiàries de projectes KA1 a la convocatòria de 2022.

Durant una mica més d’una hora els beneficiaris de projectes Erasmus+ de FP hem pogut connectar-nos en directe per plantejar tots els dubtes que teniem sobre l’execució dels nostres projectes.

La primera sessió de “L’Hora Erasmus” va tenir lloc ahir Dilluns 24 octubre 2022, en format virtual, amb el tema “PROJECTES KA121-KA122 VET 2022”.


 
          

Presentat Erasmus+ a les famílies de l’alumnat de CFGM

Escrit per RR.II.,

Avui Dimarts 4 d’Octubre de 2022, a la reunió inicial de curs, s’ha presentat a les famílies de l’alumnat de CFGM, el programa Erasmus+ del qual Salesians Badalona té l’Acreditació 2021-2027 a FP.