Toulouse a tout!!! Toulouse ho té tot!!!

Escrit per RR.II.,

Aquí podreu trobar molta informació sobre Toulouse, ciutat a la qual l’alumnat Erasmus residirà durant 3 setmanes!

https://www.turismo-toulouse.es/?fbclid=IwAR3M49qG8SQmUbpbcAKBWmJS_ZQ_F8L-ZFiqf4ifjvhnJjN3gac9FjhHmN4


Reunió informativa alumnat i famílies Erasmus 2022-2023

Escrit per RR.II.,

Aquesta tarda ens hem trobat famílies i alumnat Erasmus per donar més informacions de les mobilitats del pròxim Maig 2023!


Recordatori preinscripció Diploma Dual curs 2023-2024

Escrit per RR.II.,

Us recordem que fins el 31 de Maig de 2023 podeu fer la preinscripció online del Diploma Dual al següent link

www.academicaschools.es/inscripcion/1779

El programa Diploma Dual (títol de Batxillerat Dual) ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen i el nord-americà. Així, l’estudiant cursa en dues escoles a la vegada: a la del seu propi país de manera presencial i a l’americana de forma virtual.
A l’escola s’ofereix la possibilitat de cursar el Diploma Dual a través d’ Academica Corporation.

https://www.academica.school/

El programa consisteix en cursar, de manera simultània, el batxillerat català de forma presencial i el nord-americà online en horari extraescolar, obtenint així, la doble titulació. Es pot iniciar a 2n d’ESO i finalitza en obtenir els sis crèdits requerits, que representen el 25% del currículum del High School nord-americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat català.

A banda d’una notable millora del nivell d’anglès, el Diploma Dual proporciona a l’alumnat una gran autonomia personal i agilitat en l’ús de les noves tecnologies. Els estudiants pensen i treballen en anglès, es poden comunicar diàriament amb professors nadius i participen en Live sessions amb altres companys d’arreu.

Quan finalitzen els estudis, els alumnes del Diploma Dual assoleixen la mateixa titulació que els estudiants nord-americans que acaben el High School, que està reconegut en tots els estats i totes les universitats nord-americanes.

El Diploma Dual és possible perquè el sistema educatiu nord-americà avalua els alumnes per coneixements i capacitats. Per tant, per obtenir l’American High School Diploma, l’alumnat del Diploma Dual no ha d’estudiar una mateixa assignatura dues vegades en anglès i català (matemàtiques, ciències…), sinó que només ha de fer les matèries específiques nord-americanes i se li convalida la resta.

El Diploma Dual l’iniciem mentre l’alumne cursa l’ESO (a partir de 2n d’ESO), i s’obté quan l’alumnat ha acabat i ha aprovat 2n de batxillerat (amb una nota mitjana igual o superior a 6).

No és necessari que l’alumnat que cursi el programa Diploma Dual faci el batxillerat al mateix centre educatiu en que es va matricular al programa mentre feia l’ESO. L’empresa Academica ha establert un conveni amb el nostre centre que possibilita que qualsevol alumne que marxa a fer el batxillerat en un altre centre pugui seguir matriculat al programa a través del nostre centre, amb les avantatges econòmiques que això suposa (us adjuntem el document, conjuntament amb la presentació que van fer a l’escola el passat mes de març)).

Restem a la vostra disposició per qualsevol pregunta i recordar-vos que, un cop heu formalitzat la preinscripció online, us arribarà un document, que un cop signat, l’heu de portar a l’escola (Consergeria) conjuntament amb el de les condicions econòmiques.