Salesians Badalona

ESCOLA DE MARES I PARES

L’escola de pares i mares és un espai on es realitzen propostes formatives per a les famílies. Es proposen xerrades i dinàmiques de reflexió al voltant de temàtiques educatives i pensant en els diferents moments evolutius dels vostres fills i filles.

Sabem que tots portem una vida molt ocupada, però és molt convenient fer petites aturades que ens ajudin en la nostra tasca d’educadors i educadores. Així doncs, es proposen tallers i xerrades entorn a temàtiques com l’educació emocional, hàbits saludables, gestió de conflictes, relació i ús de les xarxes socials, característiques de les diferents etapes vitals (infància, adolescència), acompanyament en moments de crisi, etc… L’Escola porta especialistes en aquestes temàtiques i ofereix la proposta a totes les nostres famílies.