Salesians Badalona

CONEIX LA NOSTRA ESCOLA

EI

Educació Intantil

EP

Educació Primària

ESO

Educació Obligatoria Secundària

CFGM

Cicles Formatius de Grau Mitjà

PFI

Programes de formació i inserció

Caràcter propi

El caràcter propi defineix els trets bàsics que orienten l’actuació educativa. Aquest ve proposat per la institució salesiana que vetlla per la seva realització en el fer de cada dia.

UNA ESCOLA

Popular, oberta, activa, arrelada a la nostra ciutat, Badalona, encarnada en el barri, que des de la diversitat cerca una educació integral per mitjà d’uns coneixements i activitats escolars i extraescolars.

AMB UNA COMUNITAT EDUCATIVA

Professorat, personal no docent, famílies, alumnat i institució salesiana, compartim un mateix projecte. Tots ens hi impliquem corresponsablement.

AMB UN ESTIL EDUCATIU SALESIÀ

Seguint l’esperit del fundador Sant Joan Bosco cuidarem un estil pedagògic basat en el Sistema Preventiu. L’ambient educatiu com a vehicle i proposta de valors, caracteritzat per l’esperit de família, el clima d’alegria i dedicació il·lusionada al treball diari.

EDUCACIÓ CRISTIANA

El centre és un col·legi Catòlic i, per tant, qui participa en la vida del Centre admet el seu missatge d’una manera respectuosa i clara. D’altra banda, el compromís amb la Fe d’una bona part dels membres de la Comunitat Educativa serà una crida a viure els valors de l’Evangeli.

ACCÉS RÀPID