Salesians badalona

ACCIÓ PASTORAL

Més que una escola, una gran familia. Forma’n part.

EN NOM DE L'ESGLÉSIA

Una escola solidària, oberta i compromesa

La nostra escola disposa d’un Departament d’Animació Pastoral que té com a objectiu animar un conjunt d’iniciatives en l’àmbit de l’Escola que facin del nostre centre un lloc on siguin una realitat la participació i el compromís vers un mateix i cap els altres. Així, doncs, la pastoral escolar és tota acció planificada i realitzada per l’escola, en nom de l’Església, amb una finalitat evangelitzadora i entenem per evangelització el procés mitjançant el qual l’escola prepara, anuncia, proposa i dóna continuïtat a la predicació i l’estil de vida de Jesús, com a camí per a trobar sentit a la vida i esdevenir persona feliç.

La pastoral escolar salesiana, segons el seu quadre fonamental de referència,  està estructurada entorn a 4 dimensions fonamentals: la dimensió educativa-cultural, l’educació en la fe, la dimensió vocacional i l’experiència associativa. Tots els educadors/es de l’escola som -o hem d’esdevenir- subjectes (agents) pastorals. Però també tots els educadors/es som objecte de la mateixa pastoral. La pastoral, doncs, té com a destinataris tota la comunitat escolar no només els alumnes. 

FER PASTORAL A LA NOSTRA ESCOLA VOL DIR

Fer present el missatge de Jesús.

Educar en valors.

Oferir experiències significatives de celebració, de pregària i de vivència de la pròpia interioritat.

Seguir els passos de Don Bosco en la sensibilitat pels infants i joves, i en la seva pedagogia, optant pels més necessitats.

Optar per l’àrea de religió com una àrea fonamental per a la construcció i formació de la persona.

Sensibilitzar envers els problemes de la societat i la realitat del món i portar al compromís.

Acompanyar, fer seguiment dels processos educatius, personals i vocacionals dels nostres alumnes.

Fer protagonistes els joves en totes les accions pastorals que portem a terme.

TOTS SOM UNA GRAN FAMÍLIA

Seguint la idea de la campanya inspectorial el nostre lema del curs és TOTS SOM 1 GRAN FAMÍLIA. Amb aquest lema ens proposem créixer en unitat i en esperit de família. Aquesta proposta s’inspira en les paraules de Sant Pau “El Crist és com el cos humà, que és un, encara que tingui molts membres: tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus i grecs, esclaus i lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per a formar un sol cos, i tots hem rebut com a beguda un sol Esperit.” (1 Cor 12, 12-13) i en la pregària que Jesús fa per la unitat dels seus deixebles.

Don Bosco descobreix la importància de crear una família que, treballant unida i seguint la voluntat de Déu, construeix una casa que acull i accepta a cada persona tal com és, amb els seus dons i talents; una escola que educa per a la vida establint processos d’acompanyament i creixement integral; una església que toca el cor des de l’Evangeli i un pati on conviure com amics i amb alegria.

És per això que aquest curs volem que totes les persones que formen la comunitat educativa i la comunitat salesiana se sentin part viva d’un mateix projecte seguint la proposta de Don Bosco.