Salesians badalona

ACCIÓ PASTORAL

Més que una escola, una gran familia. Forma’n part.

EN NOM DE L'ESGLÉSIA

Una escola solidària, oberta i compromesa

La nostra escola disposa d’un Departament d’Animació Pastoral que té com a objectiu animar un conjunt d’iniciatives en l’àmbit de l’Escola que facin del nostre centre un lloc on siguin una realitat la participació i el compromís vers un mateix i cap els altres. Així, doncs, la pastoral escolar és tota acció planificada i realitzada per l’escola, en nom de l’Església, amb una finalitat evangelitzadora i entenem per evangelització el procés mitjançant el qual l’escola prepara, anuncia, proposa i dóna continuïtat a la predicació i l’estil de vida de Jesús, com a camí per a trobar sentit a la vida i esdevenir persona feliç.

La pastoral escolar salesiana, segons el seu quadre fonamental de referència,  està estructurada entorn a 4 dimensions fonamentals: la dimensió educativa-cultural, l’educació en la fe, la dimensió vocacional i l’experiència associativa. Tots els educadors/es de l’escola som -o hem d’esdevenir- subjectes (agents) pastorals. Però també tots els educadors/es som objecte de la mateixa pastoral. La pastoral, doncs, té com a destinataris tota la comunitat escolar no només els alumnes. 

FER PASTORAL A LA NOSTRA ESCOLA VOL DIR

Fer present el missatge de Jesús.

Educar en valors.

Oferir experiències significatives de celebració, de pregària i de vivència de la pròpia interioritat.

Seguir els passos de Don Bosco en la sensibilitat pels infants i joves, i en la seva pedagogia, optant pels més necessitats.

Optar per l’àrea de religió com una àrea fonamental per a la construcció i formació de la persona.

Sensibilitzar envers els problemes de la societat i la realitat del món i portar al compromís.

Acompanyar, fer seguiment dels processos educatius, personals i vocacionals dels nostres alumnes.

Fer protagonistes els joves en totes les accions pastorals que portem a terme.

OBRIM CAMINS JUNTS

Si la nostra història no ha generat “passió per la vida” haurem de repensar-la. Viure sense passió és estar absent, somiar sense protagonistes, ignorar que a la nit li segueix el dia… En el camí neixen les passions i els apassionats per la vida. Per això aquest curs, OBRIM CAMINS i ens farem experts en els camins de la vida. Obrim camins per créixer com a persones, per enfortir les nostres comunitats i per trobar-nos amb el Déu de tots els camins.

Obrim camins cap a dins en un inesperat descobriment que crea sorpreses i regala alegries. Aquesta trobada amb un mateix s’ha de realitzar tenint per base l’optimisme i l’esperança. Tot és possible en el regal que se’ns lliura cada dia.

Obrim camins cap als altres amb el compromís de construir fraternitat. Intuïm que aquest món desconcertant es decanta per afavorir temps, espais i persones que ens ajudin a conviure com a grup, com a comunitat Educativa, com qui intueix que cal continuar somiant…

Obrim camins cap a Déu compartint l’experiència de sentir-nos cridats a viure la gratuïtat, a celebrar que som estimats per Déu, a pregar al Pare amb tots els germans que caminen, units de la mà.

Si obrim camins, ens vindrà al cap allò de “jo soc el camí i la veritat i la vida” (Jn 14,6). És hora de constatar que el camí, la veritat i la vida són la mateixa realitat, que el camí ens fa, que la veritat habita en el centre de la vida i que la vida és sempre camí.

El curs 2022-2023 ens crida a descobrir la nostra realitat de caminants, de pelegrins. OBRIM CAMINS, perquè vivim, perquè la vida, en totes les seves dimensions, és un camí. Ens posem roba còmoda, ens calcem les botes, ens pengem la motxilla amb l’imprescindible i a caminar. Sempre en camí!