Salesians Badalona

ESO

CONSOLIDANT ELS HÀBITS D'ESTUDIS I TREBALL

Adquirint coneixements bàsics de la cultura

Aquesta etapa educativa comprèn des dels 12 als 16 anys i consta de 4 cursos. És l’etapa del descobriment del món, de l’esforç i de la superació. Però també dels amics/amigues, l’alegria i les decisions sobre el futur. Al final de l’etapa l’alumne/a pot obtenir el títol de GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria), que li permetrà accedir als estudis postobligatoris de Batxillerat o de Formació Professional (Cicles Formatius de Grau Mitjà)

COM HO FEM?

Considerem prioritari acompanyar els nois i noies en el seu creixement personal perquè adquireixin una formació acadèmica sòlida i d’acord amb els temps actuals. Treballem per formar persones reflexives i amb capacitat crítica, autònoms i responsables. I tot això, dins un marc de convivència respectuós i basat en la confiança i la comunicació.

TREBALLEM

UN ESTIL PROPI

Ens distingeix el sistema preventiu del nostre fundador Sant Joan Bosco. És un estil propi, on una de les nostres prioritats, és una acurada atenció a la Diversitat del nostre alumnat. Hi cal destacar l’acció Tutorial: entrevistes personals amb l’alumne, activitats amb el grup classe, preavaluació, lliurament de les notes en mà, orientació vocacional … També oferim el servei d’assessorament Psicopedagògic : detecció d’alumnes amb dificultats, adaptacions curriculars, plans individualitzats, orientació i assessorament al professorat…

Metodologies actives

com ara l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge per projectes. Des de primer d’ESO els alumnes treballen amb el seu ordinador.

Pensament crític

Fomentant la creativitat i el pensament crític a través de tasques i activitats obertes i implicant els alumnes en processos de pensament, investigació i resolució, per als quals són idonis els projectes de treball i les tasques cooperatives i competencials.

Individualitat

Respectem la seva individualitat desenvolupant totes les seves capacitats i potencial, diferent en cadascun de nosaltres.

Diversitat

Atenent a la diversitat dels alumnes i desenvolupant les intel·ligències múltiples des de totes les matèries, sobretot la intel·ligència emocional que afavoreixi l’equilibri personal i la convivència.

Activitats diverses

Promovem activitats diverses que van de la vessant acadèmica a la personal i humana: sortides culturals, sortides tutorials, sortides lúdiques, campanyes solidàries, teatre, trobades amb escriptors, voluntariat… són algunes de les activitats en les quals participen els/les nostres alumnes durant el curs.

DESTAQUEM

Plurilingüisme
El català, castellà i anglès estan presents en el dia a dia de l’escola i les seves activitats.

A més de les hores curriculars, l’anglès es troba immers en els projectes de secundària. Altres activitats en llengua anglesa:

-Lectura d’un llibre en anglès cada trimestre.
-Sortides en anglès (obres de teatre, espectacles, excursions…).
-Participació en concursos (disseny de samarretes, musicals, literaris…).

Diploma dual amb Acadèmica: ⁣ Programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i l’American High School Diploma.

A partir de 3r d’ESO s’ofereix l’aprenentatge del francès com a matèria optativa.

Diversitat

La diversitat de les persones és una riquesa i una oportunitat de desenvolupament de tot l’alumnat. Comptem amb dues aules SIEI (aula de Suport Intensiu Escola Inclusiva) i dediquem una especial atenció als infants que puguin tenir algun trastorn específic o dificultats de desenvolupament.

Organització

L’equip d’educació secundària està format per 12 tutories (una per aula), educadors i educadores de reforç.

Els ensenyaments s’organitzen -al llarg de l’etapa- en matèries Comunes i matèries Optatives de Primer a Tercer. A Quart trien un itinerari en funció dels estudis que vulguin seguir, dels seus interessos i de les seves capacitats

Famílies

Som una escola oberta a la comunitat, tant a les famílies com al nostre entorn social i institucions.

Es realitzen trobades formatives que promou l’Escola de Mares i Pares i festes on TOTS els pares estan convidats a participar (festa de Don Bosco, carnestoltes, Maria Auxiliadora, Festa Educativa….)

Instal·lacions

L’ Educació Secundària disposia d’ aules digitalitzades dotaes de connexió a internet que permet una bona connectivitat a internet, taller de tecnologia i laboratori.

Disposem d’amplies zones de pati, menjador i cuina pròpia.

Els alumnes d’aquesta etapa fan servir altres instal·lacions que comparteixen amb la resta de l’escola com el teatre, gimnàs, sala d’audiovisuals i l’església.

CALENDARI ESCOLAR

agost 2022

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31