Salesians Badalona

ESO

CONSOLIDANT ELS HÀBITS D'ESTUDIS I TREBALL

Adquirint coneixements bàsics de la cultura

Aquesta etapa educativa comprèn des dels 12 als 16 anys i consta de 4 cursos. És l’etapa del descobriment del món, de l’esforç i de la superació. Però també dels amics/amigues, l’alegria i les decisions sobre el futur. Al final de l’etapa l’alumne/a pot obtenir el títol de GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria), que li permetrà accedir als estudis postobligatoris de Batxillerat o de Formació Professional (Cicles Formatius de Grau Mitjà)

COM HO FEM?

Considerem prioritari acompanyar els nois i noies en el seu creixement personal perquè adquireixin una formació acadèmica sòlida i d’acord amb els temps actuals. Treballem per formar persones reflexives i amb capacitat crítica, autònoms i responsables. I tot això, dins un marc de convivència respectuós i basat en la confiança i la comunicació.

TREBALLEM

UN ESTIL PROPI

Ens distingeix el sistema preventiu del nostre fundador Sant Joan Bosco. És un estil propi, on una de les nostres prioritats, és una acurada atenció a la Diversitat del nostre alumnat. Hi cal destacar l’acció Tutorial: entrevistes personals amb l’alumne, activitats amb el grup classe, preavaluació, lliurament de les notes en mà, orientació vocacional … També oferim el servei d’assessorament Psicopedagògic : detecció d’alumnes amb dificultats, adaptacions curriculars, plans individualitzats, orientació i assessorament al professorat…

Metodologies actives

com ara l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge per projectes. Des de primer d’ESO els alumnes treballen amb el seu ordinador.

Pensament crític

Fomentant la creativitat i el pensament crític a través de tasques i activitats obertes i implicant els alumnes en processos de pensament, investigació i resolució, per als quals són idonis els projectes de treball i les tasques cooperatives i competencials.

Individualitat

Respectem la seva individualitat desenvolupant totes les seves capacitats i potencial, diferent en cadascun de nosaltres.

Diversitat

Atenent a la diversitat dels alumnes i desenvolupant les intel·ligències múltiples des de totes les matèries, sobretot la intel·ligència emocional que afavoreixi l’equilibri personal i la convivència.

Activitats diverses

Promovem activitats diverses que van de la vessant acadèmica a la personal i humana: sortides culturals, sortides tutorials, sortides lúdiques, campanyes solidàries, teatre, trobades amb escriptors, voluntariat… són algunes de les activitats en les quals participen els/les nostres alumnes durant el curs.

DESTAQUEM

Plurilingüisme

El català, castellà i anglès estan presents en el dia a dia de l’escola i les seves activitats.

A més de les hores curriculars, l’anglès es troba immers en els projectes de secundària i en l’àrea de música.

Altres activitats en llengua anglesa:

-Lectura d’un llibre en anglès cada trimestre.
-Sortides en anglès (obres de teatre, espectacles, excursions…).
-Participació en concursos (disseny de samarretes, musicals, literaris…).

Diploma dual amb Acadèmica: ⁣ Programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i l’American High School Diploma.

A partir de 3r d’ESO s’ofereix l’aprenentatge del francès com a matèria optativa.

Auxiliar de conversa

Cal assenyalar la presència de l’auxiliar de conversa en aquesta etapa. Amb aquesta figura el nostre alumnat interacciona amb una persona nadiua, la qual cosa fa que posin en pràctica les seves habilitats lingüístiques i aprenguin una altra cultura.

Diversitat

La diversitat de les persones és una riquesa i una oportunitat de desenvolupament de tot l’alumnat. Comptem amb dues aules SIEI (aula de Suport Intensiu Escola Inclusiva) i dediquem una especial atenció als infants que puguin tenir algun trastorn específic o dificultats de desenvolupament.

Organització

L’equip d’educació secundària està format per 12 tutories (una per aula), educadors i educadores de reforç.

Els ensenyaments s’organitzen -al llarg de l’etapa- en matèries Comunes i matèries Optatives de Primer a Tercer. A Quart trien un itinerari en funció dels estudis que vulguin seguir, dels seus interessos i de les seves capacitats

Famílies

Som una escola oberta a la comunitat, tant a les famílies com al nostre entorn social i institucions.

Es realitzen trobades formatives que promou l’Escola de Mares i Pares i festes on TOTS els pares estan convidats a participar (festa de Don Bosco, carnestoltes, Maria Auxiliadora, Festa Educativa….)

Instal·lacions

L’ Educació Secundària disposia d’ aules digitalitzades dotaes de connexió a internet que permet una bona connectivitat a internet, taller de tecnologia i laboratori.

Disposem d’amplies zones de pati, menjador i cuina pròpia.

Els alumnes d’aquesta etapa fan servir altres instal·lacions que comparteixen amb la resta de l’escola com el teatre, gimnàs, sala d’audiovisuals i l’església.

CALENDARI ESCOLAR

novembre 2022

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1
2
3
4
  • ESO - Reunió delegats/ades pastoral
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
  • Tot 2n d'ESO - Convivències Cristianes (Voluntàries)
15
16
17
  • 3r A - Xerrada Mossos
18
19
20
21
  • Tot 3r d'ESO - convivències cristianes (Voluntària)
  • Tot 2n d'ESO - Taller de Fake News
22
  • 3r B - Xerrada Mossos
23
24
  • Tot 4t d'ESO - Xerrada escriptora Maria Carme Roca
  • 3r C - Xerrada Mossos
25
  • Tot 4t d'ESO - convivències cristianes (Voluntàries)
26
27
28
  • Tot 4t d'ESO - A diferents horaris: Administrant els teus Diners
29
30