Salesians Badalona

ÒRGANS COL·LEGIATS

EQUIP DIRECTIU

Titular

Salvador Ramos

Director

Joan Pau García

Administrador

Rafael Femenias

Cap d’estudis EI/EP

Gemma Alés

Coordinadora EI

Rosa Torres

Cap d’estudis Secundària

Eduard Cantos

Cap d’estudis Formació Professional

Esther Montaña

Cap de Pastoral

José Luís Muñoz

Cap del SAPP

M. Àngels García

CONSELL ESCOLAR

Director

Joan Pau García

Representants de la Titularitat

Salvador Ramos

Isidre Serdà

Gemma Alés

Representants del Professorat

Sergi Arqués (EI/EP)

Toni Faust (CF)

Oriol Pipó (EI/EP)

Antoni Cotet (ESO)

Representant del Professorat d’Educació Especial

Mercè Albert

Representants dels pares

Eva M. Del Rosal (ESO)
Lidia Pereira (EI-EP)
José A. Velasco (AFA)
Daniel Pérez (ESO)

Representants dels Alumnes

Héctor Pérez (ESO)
Xavi Crespo (CFGM)

Representants del PAS

Rafael Femenías

Equip de coordinació d’EI/EP

Cap d’Estudis EI-EP

Gemma Alés

Coordinació EI

Rosa Torres

Coordinació CI-EP

Núria Sales

Coordinació CM-EP

Jaume Comas

Coordinació CS-EP

Xavi Fernández

Coordinació Pastoral EI-EP

José Luis Muñoz

Coordinació SAPP EI-EP

M. Àngels Garcia

Equip de coordinació d’ESO

Cap d’Estudis ESO

Eduard Cantos

Coordinació 1r ESO

Antonio Medina

Coordinació 2n ESO

Eva López

Coordinació 3r ESO

Jaime García

Coordinació 4t ESO

Jordi Moya

Coordinació Pastoral ESO

Joan Mola

Coordinació SAPP ESO

Rosi Lozano

Equip de coordinació Cicles Formatius

Cap d’Estudis FP

Esther M. Montaña

Coordinació Gestió-Comerç

Paqui Lopez

Coordinació Mecanització-Pastoral CF

Javi Sánchez

Coordinació Escola-Empresa

Encarna Atienza

Coordinació FCT i DUAL

Josep M. García

 

 

 

 

 

Coordinació SAPP FP

Jésica Dávila

Programes de Formació Inicial PFI

Coordinació PFI

Encarna Atienza

Serveis d’assessorament Psicopedagògic (SAPP)

Cap del SAPP/ Coordinació EI-EP

M. Àngels García

Coordinació SAPP ESO

Rosi Lozano – Antonio Medina

Coordinació SAPP CF

Jésica Dávila

Coordinació SAPP PFI

Rosi Lozano

Equip Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI)

SIEI ESO

Abraham De Mingo

Enric Cairó

Joan Sanz

SIEI EI-EP

Mercè Albert

Íngrid López

EQUIP DE PASTORAL

Cap de pastoral

José Luis Muñoz

Director Obra Salesians Badalona

Isidre Serdà

Titular

Salva Ramos

Coordinació EI

Laia Platero

Coordinació CI-EP

Verònica Marroquin

Coordinació CM-EP

Sergi Arqués

Coordinació CS-EP

José Luis Muñoz

Coordinació ESO

Joan Mola

Coordinació Pastoral CF

Javi Sánchez

NOVES TECNOLOGIES – TIC

Cap TIC

Daniel Campillo

Suport TIC

Jair Chiroque

Xavi Fernández

WEB i Promoció Escola

Jaume Comas

Jordi Teixidó

Daniel Campillo

Sergi Arqués

Salva Ramos

Rafael Femenías

Maria Lobo

Joan Pau García

Plataforma Esemtia

Anabel Bravo

Joan Pau García

Equip Escola Plurilingüe i Relacions internacionals

Coordinació Escola Plurilingüe -Activa

Lourdes Jiménez

Coordinacio Relacions internacionals i Batxillerat Dual/ESO

Isabel De Frutos

EI-EP

Ana Pérez

FP

Jésica Dávila

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Secretaria

Anabel Bravo

Fina Casellas

Administració

Rafael Femenías

Silvia Esteve

Recepció

Consol Rodríguez

Personal de manteniment i neteja

Andrés Ruiz

Óscar Puente

Isabel Gonzalez

ALTRES CÀRRECS

Coordinació de qualitat

Sònia Raül

Responable de comunicació

Jaume Comas

Responsable de seguretat (Protecció de dades)

Rafael Femenías

Responsable Activitats Extraescolars

Salva Ramos

Escola de Pares

Marian Buxadé