Alumnat de CFGM en reserva pels projectes Erasmus+ KA102 2019 i 2020

Escrit per RR.II.,

Publiquem el noms de l’alumnat en reserva pel les mobilitats dels projectes Erasmus+ KA102 que esperem que es puguin dur a terme el pròxim Maig i Juny de 2022 a França i a Itàlia.

1r Mec: Daniel Garrido – Eric Hidalgo

1r Act Com: Idoia Astasio – Raul Auñon

1r Adm G: Oriol Gómez – Betsy Lagos


VET students: learning today for working tomorrow! – 2020-1-ES01-KA102-078562 -ALUMNAT SELECCIONAT (CFGM Mecànica i Gestió Administrativa)

Escrit per RR.II.,

El JAIR ALEJANDRO MACÍAS RODRÍGUEZ

i el JOSEP RUIZ PÉREZ (CFGM Mecànica),

i la SARA MÉNDEZ BAUTISTA

i el RUBÉN RUIZ JUDAR (CFGM Gestió Administrativa)

han estat seleccionats per fer les 4 mobilitats a Turín (Itàlia) i realitzar al Maig de 2022 pràctiques de 3 setmanes a una empresa italiana amb el programa Erasmus+.

Resta publicar el llistat d’alumnat en reserva.

Agraïm a tot l’alumnat que s’ha presentat a la convocatòria la seva predisposició i dessig per participar en aquest programa Erasmus+.


Erasmus + a CFGM

Escrit per RR.II.,

29 alumnes de CFGM (6 Mecànica, 11 Activitats Comercials i 12 Gestió Administrativa) han sol.licitat una de les places per poder fer , durant 3 setmanes, part de les FCT a empreses a França i a Itàlia.

Comencem les entrevistes i les rúbriques de selecció!


Presentat el projecte KA102 (2020-2021) “VET students: learning today for working tomorrow!” a l’alumnat de 1r CFGM Gestió Administrativa

Escrit per RR.II.,

KA102 (2020-2021) CFGM Administració – “VET students: learning today for working tomorrow!” – Procés de selecció d’alumnat

Escrit per RR.II.,

Erasmus + és un programa de la UE que té com a objectiu millorar les qualificacions i l’ocupabilitat i modernitzar l’educació, la formació i el treball juvenil. El programa durarà set anys, de l’any 2014 a l’any 2020, i permetrà a més de quatre milions d’europeus estudiar, formar-se i adquirir experiència laboral. L’Agència Nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d’impacte de el programa Erasmus + en l’àmbit de l’Educació i la Formació (2014-2020) a Espanya és el SEPIE, Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació. A la seva web pots consultar la informació sobre les convocatòries dels programes:

http://sepie.es/formacion-profesional/index.html

Procés de selecció d’alumnat per participar en el Programa Erasmus +
CFGM Administració: curs 2020-2021

Aquest curs 2020-21, Salesians Badalona ofereix als seus estudiants la possibilitat de realitzar part de la Formació en Centres de Treball (FCT) de Cicles Formatius de Grau Mitjà en una empresa italiana en el marc de el Programa ERASMUS + i en coordinació amb l’associació Salesiana de Turín:

www.cnosfap.net

El procés de selecció està en marxa i t’ animem a participar-hi, però abans de sol·licitar la beca és recomanable que llegeixis la següent informació:

 • En què consisteix el Programa de Mobilitat Erasmus +?

És un programa de mobilitat educativa finançat amb fons de la Unió Europea l’objectiu és facilitar, als estudiants de cicles formatius de grau mitjà, la possibilitat d’una estada formativa de tres setmanes (21 dies) de durada, per a pràctiques (mòdul de FCT) en empreses d’un país europeu, en aquest cas, a Itàlia.

 • Qui pot rebre una beca per participar?

Poden sol·licitar una beca Erasmus + els alumnes matriculats que reuneixin els requisits establerts i que presentin la seva sol·licitud en el termini  (del 16 al 28 de Febrer de 2021) de la forma requerits (Formulari Google).  S’han de reunir els següents requisits:

Tenir la residència a Espanya.
Tenir coneixements d’anglès.
Estar matriculat en Salesians Badalona al Cicle Formatiu de Grau Mitjà Comerç amb opcions acadèmiques clares de poder realitzar part del mòdul de FCT en el present curs.
Tenir la consideració de “apte” en la valoració d’idoneïtat per part dels coordinadors del projecte i de l’equip educatiu.
Comptar amb la maduresa necessària per afrontar una experiència real de treball lluny del seu entorn.
Comprometre’s a complir amb les obligacions implícites del programa.

 • Quantes places hi ha disponibles?

Per aquest curs 2020-21, hi ha 2 places per l’alumnat de CFGM Administració.

 • Quant durarà l’estada?

L’estada suposa realitzar 21 dies (3 setmanes) de FCT en una empresa italiana. A aquests caldrà afegir els 2 dies emprats en anar i tornar al lloc de pràctiques des de Badalona.

 • Quins beneficis obtindria a l’participar en el programa?

Acadèmicament, les hores de pràctiques seran part del mòdul de FCT, que superaràs sempre que els informes siguin positius. A més, afegiràs al teu expedient acadèmic personal el document Europass, que et facilitarà noves oportunitats per estudiar o treballar a l’estranger.

Personalment, una experiència inoblidable que t’aportarà confiança, autonomia, maduresa, dots per a la resolució de conflictes, etc.

Professionalment, una formació complementària, tant a nivell professional  com a l’aprenantatge d’idiomes, a més d’aportar un afegit al teu CV que et obrirà portes al món laboral. Et permetrà desenvolupar habilitats, competències i coneixements professionals, a més de facilitar-te l’oportunitat d’establir contactes importants per al futur i augmentar la teva mobilitat professional.

 • Quan i com he de sol·licitar la beca?

Hauràs de presentar la sol·licitud entre el 16 i el 28 de Febrer de 2021 a través d’aquest Formulari Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqq8jTgyeiuoOiNpHhawpTby1eJban_NfRGGVUrT7qEsFp6Q/viewform?usp=sf_link

 • Criteris de selecció de candidats:

Els criteris que es tindran en compte per seleccionar els candidats són recollits i valorats a la següent rúbrica:

RUBRICA SELECCIÓ ERASMUS

 • Quins documents he de presentar per participar a la mobilitat un cop concedida?

Sol·licitud de participació degudament emplenada i signada.
Fotocòpia de l’DNI.
Curriculum vitae en anglès.
Carta d’Objectius i motivació de l’estudiant, en la qual exposa per què vol ser seleccionat per al programa Erasmus, quin grau de compromís té amb el programa i les seves condicions de participació, i les seves qualitats com a candidat.

 • Em costarà diners participar en la mobilitat ERASMUS +?

No, si ets seleccionat, rebràs la beca Erasmus + que està destinada a cobrir les despeses de viatge, allotjament i manutenció.

 • Quins compromisos adquireix cada part?

Els drets i obligacions de cada part:

Salesians Badalona:

Informar del programa Erasmus + i les seves condicions de participació.
Seleccionar els candidats segons criteris públicament coneguts.
Col·laborar amb l’estudiant en la recerca d’una plaça formativa per a pràctiques adaptada als objectius educatius corresponents al seu pla d’estudis.
Gestionar el desplaçament, l’allotjament i l’assegurança de viatge.
Reconeixement oficial de les FCTs.

L’alumnat sol·licitant:

Acceptar i complir en tots els termes les bases establertes i les condicions de participació de la convocatòria en vigor del programa Erasmus +.
Realitzar correctament i amb actitud positiva les activitats del seu Programa Formatiu segons les indicacions de les institucions d’enviament i d’acollida.
Responsabilitat en la seva conducta i aprofitament del programa, així com la compensació de qualsevol despesa que es generés per danys en l’allotjament, empresa, etc. no coberts per l’assegurança contractada.

La institució d’acollida (empresa en què faràs la FCT):

Oferir les activitats que realitzarà l’alumne segons el que especifica el Programa Formatiu.

 • Em reconeixeran les pràctiques a la tornada?

Sí, el centre et donarà el “reconeixement acadèmic” del període de pràctiques, sempre que compleixes les condicions exigides pel centre i l’empresa participant.

 • He de tornar diners si renuncio a les pràctiques Erasmus +?

Sí, hauries de tornar tots els fons encara que ja hagis començat la mobilitat. Però, si la renúncia es deu a causa de força major, el SEPIE pot sol·licitar la devolució només del període de pràctiques no realitzat, i mantenir-te l’ajuda pel període realitzat, encara que sigui menor que el període mínim establert.

 • He de presentar l’expedient amb les activitats realitzades?

Obligatòriament cal presentar l’expedient amb les activitats realitzades, expedit per l’empresa d’acollida i el certificat d’estada. El certificat d’estada és un document signat i segellat per l’empresa d’acollida en el qual es reflecteixen les dates exactes d’inici i fi de el període de pràctiques. També s’ha d’emplenar un informe final: un qüestionari en el qual es reflecteixi la teva opinió sobre diversos aspectes de la seva estada.

 • Per què s’em demana una competència lingüística en anglès?

L’anglès és la llengua vehicular de la Unió Europea amb les empreses, i el nivell de competència lingüística requerit és el corresponent a B1 – B2 (usuari independent) segons el que estableix el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües). Això vol dir que en el nostre conveni de mobilitat, les persones que dirigeixin i supervisin les teves pràctiques, així com documentació tècnica, etc., ho faran en anglès. Hi haurà un curs online (OLS) que tot l’alumnat seleccionat té l’obligació de realitzar, abans i desprès de la mobilitat.

Com la mobilitat es realitza en un país no angloparlant (Itàlia), és molt recomanable que el candidat tingui coneixements, encara que elementals de la llengua nativa de país. Per a això se li facilitarà un dossier de vocabulari tècnic i un curs bàsic on-line.

Si tinguessis qualsevol dubte relacionat amb aquesta informació, no dubtis a contactar-nos.

Equip de Relacions Internacionals i Plurilingüisme


Presentació a 1r Mecanització el projecte KA 102 Erasmus + “VET students: learning today for working tomorrow!”

Escrit per RR.II.,

KA102 (2020-2021) CFGM Mecànica – “VET students: learning today for working tomorrow!” – Procés de selecció d’alumnat

Escrit per RR.II.,

Erasmus + és un programa de la UE que té com a objectiu millorar les qualificacions i l’ocupabilitat i modernitzar l’educació, la formació i el treball juvenil. El programa durarà set anys, de l’any 2014 a l’any 2020, i permetrà a més de quatre milions d’europeus estudiar, formar-se i adquirir experiència laboral.L’Agència Nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d’impacte de el programa Erasmus + en l’àmbit de l’Educació i la Formació (2014-2020) a Espanya és el SEPIE, Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació. A la seva web pots consultar la informació sobre les convocatòries dels programes:

http://sepie.es/formacion-profesional/index.html

Procés de selecció d’alumnat per participar en el Programa Erasmus +
CFGM Mecànica: curs 2020-2021

Aquest curs 2020-21, Salesians Badalona ofereix als seus estudiants la possibilitat de realitzar part de la Formació en Centres de Treball (FCT) de Cicles Formatius de Grau Mitjà en una empresa italiana en el marc de el Programa ERASMUS + i en coordinació amb l’associació Salesiana de Turín:

www.cnosfap.net

El procés de selecció està en marxa i t’ animem a participar-hi, però abans de sol·licitar la beca és recomanable que llegeixis la següent informació:

 • En què consisteix el Programa de Mobilitat Erasmus +?

És un programa de mobilitat educativa finançat amb fons de la Unió Europea l’objectiu és facilitar, als estudiants de cicles formatius de grau mitjà, la possibilitat d’una estada formativa de tres setmanes (21 dies) de durada, per a pràctiques (mòdul de FCT) en empreses d’un país europeu, en aquest cas, a Itàlia.

 • Qui pot rebre una beca per participar?

Poden sol·licitar una beca Erasmus + els alumnes matriculats que reuneixin els requisits establerts i que presentin la seva sol·licitud en el termini  (del 1 al 15 de Febrer de 2021) de la forma requerits (Formulari Google).  S’han de reunir els següents requisits:

Tenir la residència a Espanya.
Tenir coneixements d’anglès.
Estar matriculat en Salesians Badalona al Cicle Formatiu de Grau Mitjà Mecànica amb opcions acadèmiques clares de poder realitzar part del mòdul de FCT en el present curs.
Tenir la consideració de “apte” en la valoració d’idoneïtat per part dels coordinadors del projecte i de l’equip educatiu.
Comptar amb la maduresa necessària per afrontar una experiència real de treball lluny del seu entorn.
Comprometre’s a complir amb les obligacions implícites del programa.

 • Quantes places hi ha disponibles?

Per aquest curs 2020-21, hi ha 2 places per l’alumnat de CFGM Mecànica.

 • Quant durarà l’estada?

L’estada suposa realitzar 21 dies (3 setmanes) de FCT en una empresa italiana. A aquests caldrà afegir els 2 dies emprats en anar i tornar al lloc de pràctiques des de Badalona.

 • Quins beneficis obtindria a l’participar en el programa?

Acadèmicament, les hores de pràctiques seran part del mòdul de FCT, que superaràs sempre que els informes siguin positius. A més, afegiràs al teu expedient acadèmic personal el document Europass, que et facilitarà noves oportunitats per estudiar o treballar a l’estranger.

Personalment, una experiència inoblidable que t’aportarà confiança, autonomia, maduresa, dots per a la resolució de conflictes, etc.

Professionalment, una formació complementària, tant a nivell professional  com a l’aprenantatge d’idiomes, a més d’aportar un afegit al teu CV que et obrirà portes al món laboral. Et permetrà desenvolupar habilitats, competències i coneixements professionals, a més de facilitar-te l’oportunitat d’establir contactes importants per al futur i augmentar la teva mobilitat professional.

 • Quan i com he de sol·licitar la beca?

Hauràs de presentar la sol·licitud entre el 1 i el 15 de Febrer de 2021 a través d’aquest Formulari Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIiu6LcWOa5sfH5sL3EmIDDBBO1os6n2axdlSao9f-BeDxMQ/viewform?usp=sf_link

 • Criteris de selecció de candidats:

Els criteris que es tindran en compte per seleccionar els candidats són recollits i valorats a la següent rúbrica:

RUBRICA SELECCIÓ ERASMUS

 • Quins documents he de presentar per participar a la mobilitat un cop concedida?

Sol·licitud de participació degudament emplenada i signada.
Fotocòpia de l’DNI.
Curriculum vitae en anglès.
Carta d’Objectius i motivació de l’estudiant, en la qual exposa per què vol ser seleccionat per al programa Erasmus, quin grau de compromís té amb el programa i les seves condicions de participació, i les seves qualitats com a candidat.

 • Em costarà diners participar en la mobilitat ERASMUS +?

No, si ets seleccionat, rebràs la beca Erasmus + que està destinada a cobrir les despeses de viatge, allotjament i manutenció.

 • Quins compromisos adquireix cada part?

Els drets i obligacions de cada part:

Salesians Badalona:

Informar del programa Erasmus + i les seves condicions de participació.
Seleccionar els candidats segons criteris públicament coneguts.
Col·laborar amb l’estudiant en la recerca d’una plaça formativa per a pràctiques adaptada als objectius educatius corresponents al seu pla d’estudis.
Gestionar el desplaçament, l’allotjament i l’assegurança de viatge.
Reconeixement oficial de les FCTs.

L’alumnat sol·licitant:

Acceptar i complir en tots els termes les bases establertes i les condicions de participació de la convocatòria en vigor del programa Erasmus +.
Realitzar correctament i amb actitud positiva les activitats del seu Programa Formatiu segons les indicacions de les institucions d’enviament i d’acollida.
Responsabilitat en la seva conducta i aprofitament del programa, així com la compensació de qualsevol despesa que es generés per danys en l’allotjament, empresa, etc. no coberts per l’assegurança contractada.

La institució d’acollida (empresa en què faràs la FCT):

Oferir les activitats que realitzarà l’alumne segons el que especifica el Programa Formatiu.

 • Em reconeixeran les pràctiques a la tornada?

Sí, el centre et donarà el “reconeixement acadèmic” del període de pràctiques, sempre que compleixes les condicions exigides pel centre i l’empresa participant.

 • He de tornar diners si renuncio a les pràctiques Erasmus +?

Sí, hauries de tornar tots els fons encara que ja hagis començat la mobilitat. Però, si la renúncia es deu a causa de força major, el SEPIE pot sol·licitar la devolució només del període de pràctiques no realitzat, i mantenir-te l’ajuda pel període realitzat, encara que sigui menor que el període mínim establert.

 • He de presentar l’expedient amb les activitats realitzades?

Obligatòriament cal presentar l’expedient amb les activitats realitzades, expedit per l’empresa d’acollida i el certificat d’estada. El certificat d’estada és un document signat i segellat per l’empresa d’acollida en el qual es reflecteixen les dates exactes d’inici i fi de el període de pràctiques. També s’ha d’emplenar un informe final: un qüestionari en el qual es reflecteixi la teva opinió sobre diversos aspectes de la seva estada.

 • Per què s’em demana una competència lingüística en anglès?

L’anglès és la llengua vehicular de la Unió Europea amb les empreses, i el nivell de competència lingüística requerit és el corresponent a B1 – B2 (usuari independent) segons el que estableix el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües). Això vol dir que en el nostre conveni de mobilitat, les persones que dirigeixin i supervisin les teves pràctiques, així com documentació tècnica, etc., ho faran en anglès. Hi haurà un curs online (OLS) que tot l’alumnat seleccionat té l’obligació de realitzar, abans i desprès de la mobilitat.

Com la mobilitat es realitza en un país no angloparlant (Itàlia), és molt recomanable que el candidat tingui coneixements, encara que elementals de la llengua nativa de país. Per a això se li facilitarà un dossier de vocabulari tècnic i un curs bàsic on-line.

Si tinguessis qualsevol dubte relacionat amb aquesta informació, no dubtis a contactar-nos.

Equip de Relacions Internacionals i Plurilingüisme


Everything is ready to present the Erasmus + Project KA102 “VET students: learning today for working tomorrow!”

Escrit per RR.II.,

Dilluns 1 i Dimarts 16 de Febrer es presentarà a l’alumnat de 1r CFGM Mecanització i Gestió Administrativa, respectivament, el nou projecte Erasmus+ KA102 (2020-2022).

“VET students: learning today for working tomorrow!”


Nostres projectes europeus ja a la Plataforma de Resultats Erasmus+

Escrit per RR.II.,

2019-1-ES01-KA102-062095

VET students : open to Europe and beyond!

18-06-2019 / 17-06-2021

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

2020-1-ES01-KA102-078562

VET students: learning today for working tomorrow!

01-09-2020 / 31-08-2022

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Per tal de garantir la transparència i la visibilitat del finançament de la UE, els nostres projectes es troben a la Plataforma de Resultats d’Erasmus +.


Salesians Badalona i Europa

Escrit per RR.II.,

Fem-ho!

Fem-ho bé!

Fem-ho millor!

Fem-ho junts!

Amb data de 31/07/2020, s’ha publicat a la pàgina web del SEPIE, la Resolució de la Direcció del Servei Espanyol per a la Internacionalizació de l’Educación (SEPIE) per la qual es fanpúblics els llistats de les solicituds seleccionades a l’Acció Clau KA102: mobilitats per motius d’aprenentatge al sector de la Formació Professional, corresponent a la Convocatòria de Propuestes del programa Erasmus+ 2020.

El projecte 2020-1-ES01-KA102-078562 “VET students: learning today for working tomorrow!”, presentat per Salesians Badalona, ha estat seleccionat i donarà l’oportunitat, al llarg de dos cursos escolars, a que 4 alumnes de CFGM facin part de les FCTs a Itàlia.