XII Trobada de Projectes Europeus salesians a Turin

Escrit per RR.II.,

Del 16 al 19 de Novembre de 2022 va tenir lloc a Turin-Valdocco la trobada europea anual on 116 participants van aprofundir en la formació Erasmus, l’intercanvi de bones pràctiques i la trobada entre escoles salesianes.

https://salesianos.info/blog/celebrado-el-12o-encuentro-de-proyectos-europeos-salesianos-duplicate-1/


November Holidays in The U.S.

Escrit per RR.II.,

El nostre alumnat del Diploma Dual a l’ESO (el High School americà) participa de dues Festivitats americanes molt emblemàtiques “des de la distància”.

VETERANS DAY
November 11th is a holiday held on the anniversary of the end of World War I to honor U.S. Veterans of all wars.

THANKSGIVING DAY
Thanksgiving is an annual national holiday marked by a traditional meal including turkey. The holiday commemorates a harvest festival celebrated by the Pilgrims in 1621 and is held in the U.S. on the fourth Thursday in November.