ESTUDIS > CAM

Titulació:

 • CAM

Durada i horari:

La durada del CAM és d’un curs acadèmic de setembre a juny.

Les activitats lectives del curs es duen a terme en horari de matí de dilluns a divendres més una tarda a la setmana.

 • Tenir 17 anys com a mínim en l’any que comença el curs.
 • No tenir estudis d’educació secundària obligatòria aprovats.

L’objectiu principal d’aquest curs és aconseguir que els alumnes tinguin el nivell necessari acadèmic i de maduresa per a poder accedir a Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional .

-Matèries Obligatòries (total d’hores obligatòries 15 hores setmanals):

• Comunicació en llengua catalana i llengua castellana: 5 hores (COM)

• Llengua Anglesa: 3 hores (COM)

• Ciències Socials i Ciutadania: 3 hores (SOC)

• Tutoria i orientació: 1 hora (SOC)

• Matemàtiques: 3 hores (CTE)

-Matèries Opcionals (Total d’hores Opcionals 3 hores setmanals):

 • Tecnologia: 3 hores (CTE)

Total d’hores del curs 600 hores.

Total d’hores setmanals 18 hores.

La superació del curs faculta l’alumne a poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà sense necessitat de realitzar la prova d’accés.

 • Treball d’actituds i hàbits que afavoreixen la maduresa personal i laboral
 • Atenció a la diversitat i suport a les necessitats dels alumnes
 • Acció tutorial i pastoral compartida
 • Seguiment acadèmic de l’alumne al llarg de tot el curs acadèmic
 • Acompanyament personal i orientació de l’alumne per escollir el cicle de Grau Mitjà.
 • Plataforma educativa virtual
 • Accés al Departament Escola Empresa per facilitar la inserció laboral de l’alumne.

Disposem dels espais dels tallers dels cicles formatius: taller de mecanització, taller d’aparadorisme, aula teòrica i ordinador per alumne/a.

 • Tutories grupals
 • Seguiment personal de l’alumne al llarg de tot el curs
 • Accés al Departament Escola-Empresa per facilitar la inserció laboral de l’alumne
 • Accés a la borsa de treball de l’escola 

DEMANA ENTREVISTA

 

Accepto la política de privacitat i protecció de dades.

Descàrregues

Descarrega el Díptic del CAM