Salesians Badalona

ESO

Adquirint competències bàsiques

Aquesta etapa educativa comprèn des dels 12 als 16 anys i consta de 4 cursos. És l’etapa del descobriment del món, del creixement i de la superació. També de les noves amistats i les decisions sobre el futur. Al final de l’etapa l’alumnat pot obtenir el títol de GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) que li permetrà accedir als estudis postobligatoris de Batxillerat o de Formació Professional (Cicles Formatius de Grau Mitjà).

COM HO FEM?

Considerem prioritari acompanyar els nostres alumnes en el seu creixement personal perquè adquireixin una formació acadèmica sòlida. Treballem per formar persones autònomes, responsables i amb capacitat crítica. Tot això, dins un marc de convivència respectuós i basat en la confiança i la comunicació.
Promovem activitats diverses que van del vessant acadèmic al personal i humana: sortides culturals, sortides tutorials, sortides lúdiques, campanyes solidàries, teatre, trobades amb escriptors, voluntariat… són algunes de les activitats en les quals l’alumnat participa de forma activa al llarg del Curs.

TREBALLEM

UN ESTIL PROPI

Ens distingeix el sistema preventiu del nostre fundador Sant Joan Bosco. És un estil propi, que es caracteritza per l’atenció a la diversitat del nostre alumnat, l’acció tutorial (entrevistes personals amb l’alumne i famílies sempre que sigui necessari, activitats amb el grup classe, orientació acadèmica…) i l’acompanyament. També oferim el Servei d’Assessorament Psicopedagògic (SAPP) per a detecció d’alumnes amb dificultats, adaptacions curriculars, plans individualitzats, orientació i assessorament al professorat.

Aprenentatge competencial per ser més autònoms

Volem que el nostre alumnat aprengui en base a competències que el dotin de recursos per afrontar situacions diverses a la vida en un món canviant i en constant evolució. Un bon exemple seria la necessitat de ser competents digitalment.

Per fer-ho, apliquem diverses tècniques i metodologies actives. Agrupem matèries per Àmbits. Per exemple l’àmbit Científic-Tecnològic (STEM) on l’alumnat treballa les Ciències, la Tecnologia i les Matemàtiques. O l’àmbit Lingüístic-Social (STIL) on es fa un treball més integral de les llengües i les Ciències Socials. O els projectes de Creixement Personal que treballem des de la tutoria i l’educació en valors. Aquests projectes es treballen en superaules i amb la presència de més d’un professional especialista per aula.

Així mateix, una de les bases fonamentals de l’aprenentatge és el treball cooperatiu, autònom i globalitzat.

Treballem des de l’educació emocional perquè estem convençuts que sense aquest enfocament és molt difícil que l’alumnat adquireixi un aprenentatge significatiu.⁣

Pensament crític

Fomentant la creativitat a través de tasques i activitats obertes i implicant a l’alumnat en processos de pensament, investigació i resolució, per als quals són idonis els projectes de treball i les tasques cooperatives i competencials. I potenciant el pensament crític per a conscienciar de la realitat social del món que ens envolta i així poder enfrontar-se als reptes futurs.

Famílies

Som una escola oberta a la comunitat, tant a les famílies com al nostre entorn social i institucions.
Potenciem espais de trobada amb les famílies, convidant a participar en els principals esdeveniments educatius, com ara jornades de portes obertes, festa de Don Bosco, carnestoltes, Maria Auxiliadora, graduacions,…

Instal·lacions

L’Educació Secundària disposa d’una bona xarxa de connexió a internet, super-aules per realitzar treball per projectes (aula STEM, STIL i Creixement Personal), laboratori… Així com amplies zones de pati, menjador i cuina pròpia.
A més, compartim espais amb altres etapes com ara teatre, gimnàs, vestidors, sala d’audiovisuals o l’església.
També comptem amb una dotació extraordinària de professionals SIEI per donar suport intensiu per a l’escolarització inclusiva.

DESTAQUEM

Plurilingüisme

El català, castellà i anglès estan presents en el dia a dia de l’escola i les seves activitats.
A més de les hores curriculars, l’anglès es troba immers en els projectes de secundària i en l’àrea de música.

Altres activitats en llengua anglesa:

-Lectura d’un llibre en anglès cada trimestre.
-Sortides on la llengua vehicular és l’anglès (obres de teatre, espectacles, excursions…).
-Participació en concursos (disseny de samarretes, musicals, literaris…).

A partir de 3r d’ESO s’ofereix l’aprenentatge del francès com a matèria optativa.

Diploma Dual (High School Diploma)

Diploma dual amb Acadèmica: Programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i l’American High School Diploma.

Diploma dual

Auxiliar de conversa

Cal assenyalar la presència de l’auxiliar de conversa en aquesta etapa. Amb aquesta figura el nostre alumnat interacciona amb una persona nadiua de llengua anglesa, la qual cosa fa que posin en pràctica les seves habilitats lingüístiques i aprenguin una altra cultura.

Diversitat

La diversitat de les persones és una riquesa i una oportunitat de desenvolupament de tot l’alumnat. Comptem amb dues aules SIEI (aula de Suport Intensiu Escola Inclusiva) i dediquem una especial atenció als infants que puguin tenir algun trastorn específic o dificultats de desenvolupament.

Organització

L’equip d’educació secundària està format per 12 tutories (una per aula), educadors i educadores de reforç.

Els ensenyaments s’organitzen -al llarg de l’etapa- en matèries Comunes i matèries Optatives de Primer a Tercer. A Quart trien un itinerari en funció dels estudis que vulguin seguir, dels seus interessos i de les seves capacitats

Famílies

Som una escola oberta a la comunitat, tant a les famílies com al nostre entorn social i institucions.

Es realitzen trobades formatives que promou l’Escola de Mares i Pares i festes on TOTS els pares estan convidats a participar (festa de Don Bosco, carnestoltes, Maria Auxiliadora, Festa Educativa….)

Instal·lacions

L’ Educació Secundària disposia d’ aules digitalitzades dotaes de connexió a internet que permet una bona connectivitat a internet, taller de tecnologia i laboratori.

Disposem d’amplies zones de pati, menjador i cuina pròpia.

Els alumnes d’aquesta etapa fan servir altres instal·lacions que comparteixen amb la resta de l’escola com el teatre, gimnàs, sala d’audiovisuals i l’església.

CALENDARI ESCOLAR

juliol 2024

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31