SANTUARI

Temps de pregària

El Santuari de Maria Auxiliadora està animat per la comunitat religiosa dels salesians de Badalona i per un grup de laics que volem seguir Jesús a l’estil de Don Bosco tot formant Comunitat.

La nostra a fita és la construcció d’una comunitat cristiana propera a les persones, acollidora, disponible, amb un ambient de creixement humà i cristià; amb una opció preferencial pels joves i pels ambients populars, i al servei d’ells, que ha de ser visible en totes les manifestacions de la vida del Santuari; amb un estil característic, expressat en un Projecte Pastoral (PEPS), que evangelitza educant i educa evangelitzant.

 

Cap de setmana:

 

dissabte, 20:00h;

diumenge, 9:00h i 12:00h.

 

Entre setmana:

 

de dilluns a divendres: 7:10h.