Salesians Badalona

AMBIENT SEGUR

PROCEDIMENTS DIRIGITS A PREVENIR

Motu Proprio “Vox estis lux mundi”

Perquè aquests casos, en totes les seves formes, no es produeixin més, es necessita una contínua i profunda conversió dels cors, acompanyada d’accions concretes i eficaces que involucrin a tothom en l’Església, de manera que la santedat personal i el compromís moral contribueixin a promoure la plena credibilitat de l’anunci evangèlic i l’eficàcia de la missió de l’Església. Per tant, és bo que s’adoptin a nivell universal procediments dirigits a prevenir i combatre aquests crims que traeixen la confiança dels fidels

Codi de conducta per a la protecció de menors i adults vulnerables

Els “Salesians de Don Bosco” realitzen la seva missió educativo-pastoral en favor dels joves des d’un conjunt d’obres educatives animades per comunitats salesianes amb una diversitat d’ambients i serveis (escoles, centres juvenils, parròquies, plataformes socials, esports, activitats culturals i recreatives, etc.).

La nostra missió està destinada, majoritàriament, a menors d’edat i també a adults vulnerables. Considerem menors d’edat a les persones menors de 18 anys; i adults vulnerables, a les persones de 18 anys d’edat o més que, per raons de discapacitat, malaltia o pel context en què es troben, són o poden ser incapaços de protegir-se a si mateixes de potencials danys o situacions d’explotació.

L’estil educatiu salesià es fonamenta en el Sistema Preventiu de Don Bosco. Aquest sistema està basat en l’amor com a força alliberadora, la raó des de la racionalitat en les propostes educatives i la religió sustentada en la fe en Déu com a font de sentit. Tot el personal de les Cases de la Inspectoria està cridat a desenvolupar aquest sistema per a la promoció integral de la infància i la joventut que se’ls confia.

Des d’aquest esperit preventiu, s’ofereix el present Codi de Conducta per a la protecció davant pràctiques abusives, amb la intenció que, en les presències educativo-pastorals de les Inspectories Salesianes, tots els agents educatius i tota persona en contacte amb menors i adults vulnerables es comprometin a garantir-los un espai segur, un tracte digne i un ambient positiu de creixement personal integral.

Protocol d’actuació per a la protecció de menors i adults vulnerables

A la Inspectoria Salesiana “Maria Auxiliadora”, a més del Codi de Conducta per a la Protecció de Menors i Adults Vulnerables, hi ha el present protocol d’actuació. Té com a objectiu indicar de quina manera i amb quins instruments ha de ser conegut, respectat i complert el Codi per tot el personal de la Inspectoria en cadascuna de les Cases / Obres Salesianes en què aquesta desenvolupa la seva missió educativo-pastoral i com cal procedir quan es produeix una actuació contrària a aquest.

FINALITAT I PROCEDIMENT
DEL CANAL DE DENÚNCIA

Els “Salesians de Don Bosco” realitzen la seva missió educativo-pastoral en favor dels joves des d’un conjunt d’obres educatives animades per comunitats salesianes amb una diversitat d’ambients i serveis (escoles, centres juvenils, parròquies, plataformes socials, esports, activitats culturals i recreatives, etc.).

La nostra missió està destinada, majoritàriament, a menors d’edat i també a adults vulnerables. Considerem menors d’edat a les persones menors de 18 anys; i adults vulnerables, a les persones de 18 anys d’edat o més que, per raons de discapacitat, malaltia o pel context en què es troben, són o poden ser incapaços de protegir-se a si mateixes de potencials danys o situacions d’explotació.

L’estil educatiu salesià es fonamenta en el Sistema Preventiu de Don Bosco. Aquest sistema està basat en l’amor com a força alliberadora, la raó des de la racionalitat en les propostes educatives i la religió sustentada en la fe en Déu com a font de sentit. Tot el personal de les Cases de la Inspectoria està cridat a desenvolupar aquest sistema per a la promoció integral de la infància i la joventut que se’ls confia.

Des d’aquest esperit preventiu, s’ofereix el present Codi de Conducta per a la protecció davant pràctiques abusives, amb la intenció que, en les presències educativo-pastorals de les Inspectories Salesianes, tots els agents educatius i tota persona en contacte amb menors i adults vulnerables es comprometin a garantir-los un espai segur, un tracte digne i un ambient positiu de creixement personal integral.

CANAL DE LA DENÚNCIA

    • Mitjançant conversa verbal i privada amb la Direcció de la Casa o les persones responsables de les entitats que formen part de la missió educativa salesiana i que en tenen la seva seu en aquesta Casa.
    • Un canal físic: bústia a la recepció de l’escola.
    • Mitjançant comunicació escrita: ambientsegur.badalona@salesians.cat, aquesta adreça donarà accés a un formulari per recollir la informació que, des de la Comissió es consideri necessària per a formular la denúncia de qualsevol fet dels que citen en el punt 3.5 del Codi de Conducta.

Contacta amb nosaltres