El nostre model d'assessorament psicopedagògic

El rol de l’assessor és col·laboratiu i s’acosta al model sistèmic. Això vol dir que es treballa en diferents àmbits: professors, alumnes i famílies. Per portar a terme la nostra tasca des d’aquest model, formem part de diferents equips de treball de l’escola: Equip Directiu, Equips de coordinació, Equips de tutors, CAD (Comissions d’atenció a la diversitat)… També formem part de l’equip de psicopedagogs de la Institució Salesiana.
Ens coordinem amb altres professionals externs que treballen amb els alumnes: EAP, CSMIJ, CDIAP, Hospital de dia, EAIA, Serveis socials, psiquiatres, psicòlegs,…

ELS PROFESSIONALS

El Servei d’Assessorament Psicopedagògic (SAPP) de la nostra escola el formen quatre persones:

Àngels García

Cap del Servei. EI-EP
angels.garcia@salesians.cat

Rosi Lozano

ESO
rosi.lozano@salesians.cat

Jésica Dávila

Formació Professional
jesica.davila@salesians.cat

Eva Serret

PFI
eva.serret@salesians.cat

DEMANDES MÉS FREQÜENTS

Les demandes ens arriben per part dels tutors, de les famílies, i en el cas dels alumnes més grans també ens arriba per part del propi alumne/a.
De vegades es produeixen situacions relacionades amb diferents estats d’ànim, relacions amb els iguals, acompanyament en situacions familiars complexes, dificultats d’aprenentatge o habilitats excepcionals, hàbits d’estudi, conducta…

COM ACCEDIR AL SERVEI?

L’accés al servei es fa fonamentalment a través del tutor/a de l’alumne/a.