Un ensenyament plurilingüe

des de l’Educació Infantil fins a la Secundària i Postobligatòria.

L’objectiu és que el nostre alumnat aprengui a entendre i a expressar-se en el màxim de llengües possibles: català, castellà, anglès i, de manera optativa, francès a Secundària. Per això, dins del nostre projecte educatiu l’aprenentatge de llengües estrangeres té un paper molt important que es concreta en les següents accions:

DESTAQUEM

INFANTIL

Iniciem l’anglès a I3 utilitzant una metodologia lúdica que ajudi els nens a percebre l’anglès com una llengua viva i útil dins la seva formació, treballant a través de jocs, contes, cançons i activitats manipulatives.

A tota l’etapa d’infantil, a més de l’anglès treballat a l’àrea de “Hello”, el nostre alumnat gaudeix d’una altra àrea complementària. En el cas d’I3 es tracta de “Move Your Fingers”, on reforcem la motricitat fina a través de la llengua anglesa; i en el cas d’I4 i d’I5 aquesta complementària rep el nom de “Let’s play!”. En ella, ens dediquem a fer danses i cançons posant en pràctica la llengua estrangera.

Cal destacar també que tot l’alumnat gaudeix d’una obra de teatre en anglès al llarg del curs i que l’ambient d’El Cullerot es realitza en llengua anglesa per tal de seguir aprenent jugant.

PRIMÀRIA
A CI, a més de les hores curriculars, l’anglès es fa present a l’ambient d’Art Attack. En ell, l’alumnat reforça la llengua estrangera mentre dona forma a les seves produccions artístiques.

A CM disposem d’una àrea complementària sota el nom de CLIL (Content and Language Integrated Learning) on es treballen continguts d’àrees no lingüístiques, com són la música o les matemàtiques, a través de l’anglès.

Finalment, CS també afegeix una hora complementària d’anglès amb l’àrea d’SKILLS. En aquest cas, ens enfoquem a reforçar les quatre destreses lingüístiques: la comprensió oral i escrita i l’expressió oral i escrita.

A més, cal destacar altres activitats en llengua anglesa: ⁣

-Visualització d’una obra de teatre a tots els nivells per tal d’afavorir la comprensió oral.
– Activitats diverses segons el nivell (sortida d’un dia, English Day, taller musical…).
-Participació en projectes eTwinning i concursos com l’Spelling Bee, els quals motiven a l’alumnat en el seu aprenentatge.
-Colònies en anglès a 6è amb la majoria dels monitors nadius. Aquesta experiència fa que l’alumnat posi en pràctica els seus coneixements de manera lúdica i visqui la llengua en un context fora de l’aula.

ESO

Més enllà de les hores curriculars, a l’ESO es fan alguns continguts de la matèria de música i dels projectes pluridisciplinaris a través de l’anglès. Cal destacar altres activitats:

-Lectura d’un llibre en anglès cada trimestre amb l’objectiu de millorar la comprensió lectora del nostre alumnat.
-Sortides en anglès (obres de teatre, espectacles, excursions…) que permeten viure la llengua fora de l’aula.
-Participació en concursos (disseny de samarretes, musicals, literaris…) que motiven a l’alumnat en el seu aprenentatge.

A partir de 2n d’ESO l’alumnat pot cursar els estudis del Diploma DUAL / High School Diploma per a l’obtenció de la doble titulació del Batxillerat.

A 3r i 4t d’ESO s’ofereix l’oportunitat d’aprendre francès com a segona llengua estrangera a través d’una optativa.

Auxiliar de conversa

Des d’I3 fins a 4t d’ESO disposem de la figura de l’auxiliar de conversa. L’objectiu és el de millorar la pronúncia i espontaneïtat de la parla en anglès d’una manera més lúdica i vivencial.

ERASMUS+

Salesians Badalona té concedida l’Acreditació Erasmus VET, una nova manera d’accedir a les activitats de mobilitat del nou programa europeu (2020-2027). L’acreditació Erasmus és una eina per a les organitzacions d’educació i formació que es volen obrir a l’intercanvi i la cooperació transfronterers. L’objectiu de les activitats de mobilitat finançades per Erasmus+ és oferir oportunitats d’aprenentatge i donar suport a la internacionalització del centre.

Els nostres objectius són:

Millorar la qualitat de l’educació i la formació professionals:
– reforçant les competències clau i les capacitats transversals, especialment l’aprenentatge d’idiomes i les capacitats digitals.
– donant suport al desenvolupament de les capacitats laborals específiques necessàries al mercat laboral actual i futur.
– compartint millors pràctiques, promovent l’ús de mètodes i tecnologies pedagògics, nous i innovadors.
– donant suport al desenvolupament professional dels professors, formadors, tutors i la resta de personal educatiu de l’FP.
– fent que la mobilitat sigui una realitat per a qualsevol alumne de CFGM per millorar-ne la qualitat i els resultats educatius i professionals.
– potenciant la qualitat, la transparència i el reconeixement dels resultats de l’aprenentatge obtinguts en períodes de mobilitat a l’estranger.

Reforçar la dimensió europea de l’ensenyament i l’aprenentatge:
– fomentant els valors d’inclusió i diversitat, tolerància i participació democràtica.
– promovent el coneixement sobre el patrimoni europeu comú i la diversitat;
– recolzant el desenvolupament de xarxes professionals a tot Europa.

ESCOLA D’IDIOMES SALESIANS BADALONA – ACTIVA

L’Escola d’Idiomes Salesians Badalona – Activa és un projecte d’ensenyament de llengües estrangeres en horari extraescolar dirigit a alumnes des d’Educació Infantil fins a Secundària. Els i les alumnes que participin en aquesta escola tindran la possibilitat de millorar el seu nivell de l’idioma escollit en grups reduïts i homogenis i certificar els seus progressos a través d’exàmens oficials. En el cas de l’anglès, se’ls prepara per accedir als títols oficials de Cambridge.

Si voleu més informació, consulteu l’apartat d’Extraescolars d’idiomes del menú Serveis d’aquesta pàgina web.

·Disposem de la figura de l’auxiliar de conversa qui ens ajuda a millorar les habilitats comunicatives dels nostres alumnes en anglès. És present des d’Educació Infantil fins a 4t d’ESO.

·Tenim conveni amb ACADEMICA CORPORATION per oferir, a partir de 2nESO, la possibilitat de cursar els estudis del Diploma DUAL / High School Diploma per l’obtenció de la doble titulació del Batxillerat: espanyol i nord-americà. Teniu més informació en aquest enllaç:

·Els alumnes gaudeixen d’obres de teatre en anglès des d’Educació Infantil fins a 4t d’ESO. A més, alguns cursos participen en projectes i concursos que resulten motivadors per a l’alumnat.