SALESIANS BADALONA

ESCOLA DIGITAL

A la nostra escola hem incorporat noves maneres d’ensenyar per afavorir noves maneres d’aprendre. Es tracta del PROJECTE ESCOLA DIGITAL que es concreta en tres aspectes fonamentals:

Instruccions de compra

1.Ús d'ordinadors a les aules

Des de 5è de primària cada alumne/a té un ordinador portàtil personal per a tasques acadèmiques.

L’escola ha arribat a un acord amb l’empresa de serveis informàtics TECMAN perquè ofereixi a les famílies que ho desitgin l’adquisició d’un aparell homologat a un preu força econòmic. Els detalls d’aquesta adquisició els fem arribar a les famílies matriculades a finals de juny o principis de juliol.

L’aparell és propietat de la família, però en el seu ús docent caldrà seguir una normativa bàsica que es fa arribar a l’alumnat i famílies a l’inici del curs. En cas d’avaria l’escola disposa d’un fons d’aparells de reserva per tal que l’alumnat afectat pugui treballar mentre es realitza la pertinent reparació.

2.Servei de manteniment

L’equip TIC de l’escola, entre altres tasques, fa les funcions de manteniment i gestió dels equips i comptes d’usuari dels alumnes. S’encarrega del correcte funcionament dels sistemes informàtics i garantir la seguretat i el control dels comptes d’usuari.

L’escola disposa d’un servei de portàtils de préstec per deixar als alumnes, en cas que l’avaria requereixi un temps en mans del servei de manteniment.

No totes les avaries poden ser ateses pels nostres serveis tècnics, per això, encara que la decisió final sempre és de la família, recomanem el servei tècnic de TECMAN, quan el dispositiu no està en garantia i els nostres serveis tècnics no poden realitzar la reparació.

Per a qualsevol dubte o problema amb el dispositiu o amb el funcionament d’aquest, sempre s’ha de comunicar al tutor/a de l’alumne i ell compartirà la informació amb el servei tècnic de l’escola. És l’únic canal amb garanties de resposta davant d’un problema amb el dispositiu.

3.Entorns digitals

L’Escola cada cop més va incorporant formats digitals en els seus processos d’Ensenyament i Aprenentatge. Sense anar més lluny, els alumnes de l’ESO fan servir llibres digitals, substituint els tradicionals llibres de paper per formats digitals: Llibres en línia interactius als quals s’accedeix mitjançant un usuari i una contrasenya.

A l’etapa de primària els suports es troben a l’entorn virtual d’aprenentatge, Google Classroom.

Això permet enllaçar amb activitats d’aprenentatge, vídeos, pàgines WEB i molts altres recursos. Un cop l’alumne té l’usuari i la contrasenya es pot connectar als llibres des de qualsevol aparell. Malgrat tot, l’alumnat no està tota l’estona davant l’ordinador. L’ordinador és un recurs amb moltes possibilitats que acompanya el procés d’aprenentatge. Així doncs, no renunciem a aspectes del treball “tradicional”, amb bolígraf, llibretes, material en paper, etc…

4.Ús d’aplicacions educatives digitals

Des de 1r de Primària, tots els alumnes disposen d’un compte de correu corporatiu gestionat per l’escola, la qual cosa permet:

Interacció directa

Una interacció més directa i ràpida professor-alumne i alumne-professor.

 


 

Aules modernes

Totes les aules i pràcticament tots els espais de l’escola estan equipats amb projectors PDI (Pissarres Digitals Interactives), TV o TV ClaverTouch amb connexió WIFI.

 


Més digital

L’escola disposa també de tauletes com a recurs de suport, des de P3.

 


Eines educatives

L’ús de les eines educatives de l’entorn Google Workspace permeten a l’alumnat de forma virtual amb l’ordinador, publicar materials, tasques de reforç …

 


Facilitem el progrés

L’ús d’aquestes eines digitals i d’altres facilita i permet un funcionament molt més complet dels projectes interdisciplinaris que es treballen a l’aula i permeten treballar la Competència Digital de l’Alumnat tal com proposa la Unió Europea a través del DIGCOMPEDU.