SALESIANS BADALONA

ESCOLA DIGITAL

A la nostra escola hem incorporat noves maneres d’ensenyar per afavorir noves maneres d’aprendre. És tracta del PROJECTE ESCOLA DIGITAL que és concreta en tres aspectes fonamentals:

Instruccions de compra

1.Ús d'ordinadors a les aules

Des de 1r d’ESO cada alumne/a té un ordinador portàtil personal per a tasques acadèmiques. Des del curs 2021-22 s’han començat a utilitzar ordinadors tipus Chromebook a partir de 5è d’EP.

L’escola ha arribat a un acord amb l’empresa de serveis informàtics TECMAN per què ofereixi a les famílies que ho desitgin l’adquisició d’un aparell homologat a un preu força econòmic. Els detalls d’aquesta adquisició els fem arribar a les famílies matriculades a finals de juny o principis de juliol.

L’aparell és propietat de la família, però en el seu ús docent caldrà seguir una normativa bàsica que es fa arribar a l’alumnat i famílies a l’inici del curs. En cas d’avaria l’escola disposa d’un fons d’aparells de reserva per tal que l’alumnat afectat pugui treballar mentre es realitza la pertinent reparació.

2.Ús de llibres digitals

L’Escola cada cop més va incorporant formats digitals en els seus processos d’Ensenyament i Aprenentatge. Sense anar més lluny, els alumnes de l’ESO fan servir llibres digitals, substituint els tradicionals llibres de paper per formats digitals: Llibres on-line interactius als quals s’accedeix mitjançant un usuari i una contrasenya.

Els llibres digitals permeten enllaçar amb activitats d’aprenentatge, vídeos, pàgines WEB i molts altres recursos. Un cop l’alumne té l’usuari i la contrasenya es pot connectar als llibres des de qualsevol aparell. Malgrat tot, l’alumnat no està tota l’estona davant l’ordinador. L’ordinador és un recurs amb moltes possibilitats que acompanya el procés d’aprenentatge. Així doncs, no renunciem a aspectes del treball “tradicional”, amb bolígraf, llibretes, material en paper, etc…

3.Ús d’aplicacions educatives digitals

Des de 1r de Primària, tots els alumnes disposen d’un compte de correu corporatiu gestionat per l’escola, la qual cosa permet:

Interacció directa

Una interacció més directa i ràpida professor-alumne i alumne-professor.

Aules modernes

Totes les aules i pràcticament tots els espais de l’escola estan equipats amb projectors PDI (Pissarres Digitals Interactives) o TV ClaverTouch amb connexió WIFI.

Més digital

L’escola disposa també de tauletes com a recurs de suport, des de P3.

Eines educatives

L’ús de les eines educatives de l’entorn google com Google drive, que permet treballar de forma virtual amb l’ordinador als alumnes, tant de forma individual com grupal o l’ús de l’aplicació Google classroom en moltes matèries per recollir materials, enviar tasques, etc.

Facilitem el progrés

L’ús d’aquestes eines digitals i d’altres facilita i permet un funcionament molt més complert dels projectes interdisciplinars que treballa l’alumnat.