BOSCO GLOBAL

Què és?

Mitjançant l’educació i des d’una opció preferencial per la joventut, Bosco Global aposta per la construcció d’un món més just, equitatiu i sostenible i crida a l’acció per actuar des de l’àmbit local – cadascú en funció de les seves possibilitats i la seva realitat – per contribuir a fer-ho possible. La proposta de Bosco Global consisteix en la cooperació al desenvolupament en països empobrits, l’educació per a una ciutadania global i el voluntariat local i internacional.