Antics alumnes

Objectius

Conservar, aprofundir i actualitzar els valors educatius que vam rebre durant els anys d’estada als Salesians de Badalona. Reconèixer la tasca educativa realitzada pels qui van ser els nostres professors. Promoure el retrobament d’antics companys de curs. Crear una xarxa d’antics alumnes, forta i extensa, que reforci l’actual Obra Salesiana de Badalona.