Els nostres objectius, conservar, aprofundir i actualitzar els valors educatius que vam rebre durant els anys d’estada als Salesians de Badalona. Reconèixer la tasca educativa realitzada pels qui van ser els nostres professors. Promoure el retrobament d’antics companys de curs. Crear una xarxa d’antics alumnes, forta i extensa, que reforci l’actual Obra Salesiana de Badalona.

Email de contacte: antics.alumnes@badalona.salesians.cat

1a trobada

PROMOCIONS

1997

1998

1999

2a trobada

PROMOCIONS

2000

2001

2002