CONSELL OBRA

Salesians Badalona

Director obra

Isidre Serdà

Titular Escola

Salva Ramos

Pastoral Escola

José Luis Muñoz

Comunitat i Santuari

Mariano Blanco

SSCC

M. Àngels Vallés

ADMA

Mª Carme Montserrat

Coordinador GdF

Emile Mefoude

Centre Juvenil Som-hi Tots

Emile Mefoude
Marina Trepat