ESTUDIS > PRIMÀRIA

Eduquem als infants en el saber, el saber fer i el ser. Treballem per tal que siguin persones capaces de comprendre el món alhora que es coneixin a elles mateixes. Amb una autoestima positiva, emocionalment segures i equilibrades. Amb l’objectiu de fer una persona feliç que es mostra alegre i optimista i que estima la vida.

La finalitat de l’educació primària és contribuir a que els nostres alumnes desenvolupin les següents competències:

 • Competència en el tractament de la informació i competència digital: el desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual.
 • Competència artística i cultural es potenciarà tenir com objectiu fer persones capaces d’expressar-se i comunicar-se utilitzant el llenguatge de l’art així com potenciar que l’infant sigui capaç de comprendre, valorar tota mena de representacions artístiques.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal capacitats que permeten als infants viure plenament i contribuir al benestar dels qui els envolten.
 • Competència lingüística i audiovisual treballant perquè els nostres infants siguin competens tant en expressió oral com escrita en la seva llengua materna així com en llengua estrangera.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic capacitats que permeten als infants el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia.
 • Competència matemática perquè els infants desenvolupin l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, així com per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana.
 • Competència d’aprendre a aprendre potenciar en els nostres infants el desenvolupament del pensament estratègic així com la capacitat de cooperar i d’autoavaluar-se. Potenciant la capacitat per transformar la informació en coneixement propi. 
 • Competència social i ciutadana treballar perquè els nostres infants desenvolupin un judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques.

A més els nostres alumnes reforcen la tasca educativa amb les activitats complementàries de:

1r EP

 • Let’s move
 • Taller del número
 • Taller d’anglès
 • TIC
 • Taller d’espressió

4t EP

 • Educació emocional
 • Science
 • Taller del número
 • TIC
 • Taller d’estratègies

2n EP

 • Taller d’espressió
 • Taller d’anglès
 • Taller del número
 • TIC
 • Taller d’estratègies

5è EP

 • Science
 • Teatre
 • Taller d’expressió
 • TIC
 • Taller del número

3r EP

 • Educació emocional
 • Taller Science
 • Taller del número
 • Teatre
 • TIC

6è EP

 • Science
 • Taller del número
 • Taller d’expressió
 • TIC
 • Expressió musical

Calendari

 

Descarregar calendari