EL JOC COM UN MITJÀ

Els ambients són espais dissenyats per afavorir diferents tipus d’aprenentatges. Es parteix del joc lliure de l’infant i amb uns objectius marcats i diferenciats per a cadascun d’ells. En aquests espais l’alumne esdevé del tot autònom i el paper de la mestra és secundari, preparant materials, generant interrogants i guiant als alumnes.

Per què els fem?

A la nostra etapa, entenem el joc com a un mitjà per aprendre d’una manera natural, fent descobertes, experimentant i manipulant diferents materials. Els ambients faciliten aquests aprenentatges d’una manera motivadora i autònoma.

Amb quina freqüencia els farem?

Tots els grups-classe fan setmanalment 4 hores d’ambients distribuïdes en 2 dies de la setmana.

Quins són?

A l’Educació Infantil fem 6 ambients distribuïts en espais propis dissenyats per aquest efecte i també a diferents aules on trobar tot el material necessari per al seu desenvolupament. A cadascun dels ambients es potencia un determinat tipus d’aprenentatge.

Els nostres ambients

Ambient de joc simbòlic: “EL CULLEROT”

On reprodueixen situacions de la vida quotidiana, com ara, anar a comprar, cuinar, disfressar-se, cuidar nens…

Ambient de la calma: ”EL MONSTRE DE COLORS”

Espai dissenyat per vivenciar i parlar de les emocions, gaudir de moments de tranquil·litat i relaxament.

Ambient científic: “UN MÓN DE CIÈNCIA”
On poden experimentar, fer descobertes amb diferents materials naturals, fer hipòtesis científiques i apropar-se al món de la Ciència d’una manera natural i lúdica.
Ambient artístic: “SOM ARTISTES”

En aquest ambient els nostres infants poden crear amb diferents materials i desenvolupar la seva creativitat.

Ambient de llum: “LLUM I FOSCOR”
Un espai ple de llum dins de la foscor. Experimentació, descobriments, creació d’històries…
Ambient de construccions: “ CONSTRUÏM IDEES”

Un espai on poder donar forma a les seves idees amb materials reciclats, de fusta… Imaginació al poder!!