Vivim un temps de revolució pedagògica, les escoles estem immerses en aquesta revolució i també la volem viure al nostre pati.
Dins del nostre projecte, el pati és un espai tan important com qualsevol aula de l’escola, és un lloc de trobada, de joc i de relacions, essencial en la vida dels infants.
Des de fa un temps, l’equip educatiu hem sentit la inquietud de repensar i transformar el pati per tal d’enriquir i diversificar les possibilitats educatives, cercant noves propostes per afavorir les relacions de convivència entre alumnes, estimular la seva creativitat i el joc lliure.
Volem iniciar aquest camí de transformació del pati d’una manera participativa i cooperativa. Una de les primeres accions concretes, va ser la creació d’una comissió que ha tingut com objectiu principal, la dinamització de l’estona d’esbarjo, tan important per la formació integral del nostre alumnat.
Aquest curs, l’objectiu principal de la comissió ha estat preguntar als alumnes d’infantil i primària perquè hi poguessin dir la seva.
Com ho hem fet? Els hem donat l’oportunitat de dibuixar i expressar com els agradaria que fos el seu pati. En podeu trobar una mostra de dibuixos, amb la representació de totes les edats des d’I3 a sisè de primària en tres espais diferents de l’escola. N’hem obtingut uns resultats d’allò més originals, creatius i plens de bones propostes.
Només ens queda felicitar i donar les gràcies a tots i totes les participants, segur que entre tots i totes farem un pati molt més atractiu.
Don Bosco resumeix l’essència del projecte educatiu salesià: “Todo se centra alrededor de un patio al que niños y jóvenes puedan jugar, practicar deporte…”

La Comissió de pati.