Emprendre amb Valors”, es tracta d’una iniciativa emmarcada dins del Projecte de Vida Professional, impulsat per Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona.
Aquesta iniciativa està adreçada a l’alumnat dels instituts de Barcelona i inclou un conjunt de conferències i presentacions per part dels nois i noies dels centres participants.
També podem trobar altres activitats i tallers formatius sobre orientació acadèmica i professional, recerca de treball i foment de l’Economia Social i Solidària, entre altres.
Enguany, l’alumnat de 1r i 2n d’Activitats Comercials, ha participat en les conferències de l’Anna Pardos i el Sergi Font, persones joves que han compartit les seves experiències positives a l’entorn dels valors del treball, les competències clau i l’emprenedoria.
El programa, que està en marxa des de fa 20 anys, cerca potenciar l’èxit escolar i professional del nostre alumnat que, amb aquesta participació, ha pogut gaudir d’un espai enriquidor i de foment, d’un canvi de paradigma respecte al qual tradicionalment representa el sistema econòmic.