Què és la FP Dual?

L’FP Dual és, dins de la formació professional, una modalitat, que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa. A segon curs, l’alumnat de DUAL no vindrà a l’escola tots els dies de la setmana.

L’estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l’FP Dual implica:

Més hores en l’empresa, relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques. Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades. D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

Recuperem la figura de l’aprenent

A Catalunya es vol prioritzar aquest model educatiu en què l’empresa assumeix responsabilitats de formació i així adapta aquesta a les seves necessitats amb l’objectiu final de millorar l’educació rebuda i fer-la més útil al sistema productiu, millorant així l’ocupabilitat dels joves.

Per a més informació

Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes
Posa’t en contacte amb la secretaria del centre: 933877254
Correu electrònic: secretaria.badalona@salesians.cat