Salesians Badalona

MECANITZACIÓ

Durada i horari

Primer curs: 825 hores a l’escola en horari de matins de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:30h.

Segon curs: FP NO DUAL: 792 hores a l’escola en horari de matí de dll a dv, de 8 a 13:00h. FP DUAL: 515 hores a l’escola en horari de matins en dies alternats. La resta de formació curricular, es farà de manera remunerada a l’empresa.

Formació en centres de treball (FCT): Prioritàriament es realitzen a segon curs,
entre 80 i 383 hores segons que l’alumnat sigui DUAL o NO DUAL.

Accés
 • Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP.
  Haver superat prova d’accés
 • Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.
Aprendràs a

La competència general d’aquest títol consisteix a executar els processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Mòduls

M1 Processos de mecanització
Determinació de processos de mecanització per arrencament de ferritja, abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials.

Millora de mètodes de treball

Costos de fabricació

Tractaments tèrmics

M2 Mecanització per control numèric
Preparació de màquines-eina CNC.

Programació CNC en torn i fresadora.

Mecanització de productes amb màquines-eina CNC.

M3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials
Preparació i organització de la fabricació.

Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat

Sistemes de soldadura.

M4 Fabricació per arrencament de ferritja 
Manteniment bàsic dels mitjans de producció.

Treballs pràctics amb màquina-eina (torn, fresadora i màquines auxiliars).

Organització dels processos de mecanitzat.

M5 Sistemes automatitzats
Preparació de sistemes automàtics i semiautomàtics, programació de sistemes automàtics i semiautomàtics

M6 Interpretació i representació gràfiques
Interpretació gràfica de màquines i elements mecànics. Representació gràfica de màquines i elements mecànics. (Mòdul DUAL)

M7 Metrologia i assajos
Metrologia i assaig de materials. Control de processos

Sistemes i models de gestió de la qualitat.

M8 Formació i orientació laboral
Incorporació al treball i prevenció de riscos laborals

M9 Empresa i iniciativa emprenedora
Iniciativa emprenedora. L’empresa i el seu entorn. Pla d’empresa. Creació, posada en marxa i gestió d’una empresa.

M10 Anglès Tècnic
Es reconeix i selecciona el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa

M11 Síntesi
Integra les diverses funcions implicades en el procés de fabricació d’un producte, mitjançant el plantejament d’un supòsit pràctic que impliqui l’aplicació dels coneixements corresponents a dues o més de les competències professionals contingudes en el títol.

M12 Formació en Centres de Treball FCT- PRÀCTIQUES EN EMPRESA.
Posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs en un centre de treball (empresa) amb la qual se signa un conveni de col·laboració.

Sortides professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat en les indústries transformadores de metalls. Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Ajustador/a operari/a de màquines eines.
 • Operador/a de màquines eines.
 • Operador/a de robots industrials.
 • Treballadors/es de la fabricació d’eines, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i similars.
 • Torner/a
 • fresador/a
Sortides acadèmiques

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al món laboral

a un treball de tècnic/a o es pot (si es compleixen els requisits establerts):

 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior un cop superada la prova d’accés o superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS ).
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà.
Erasmus+

Oferim la possibilitat de realitzar pràctiques a l’estranger amb el programa internacional ERASMUS +, així com la convalidació de títols a Europa.

FP DUAL

Combinant l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, estudiant i treballant a l’hora. Els alumnes perceben una remuneració econòmica que fomenta la seva motivació.

Clic aquí per més informació sobre la formació professional DUAL

Demana una entrevista

Si estàs interessat en aquest cicle formatiu, omple el nostre formulari i posa’t en contacte amb nosaltres, tindrem una entrevista i ens coneixerem millor. Escriu el nom del cicle al qual estàs interessat.

7 + 3 =