Organització

curs 2023-2024

Aquesta pàgina mostrarà tota la informació necessària per a les famílies sobre l’organització i gestió de l’escola durant el curs.
Trobareu les dates de les reunions de les famílies, dates inici de curs, i altres informacions del vostre interès.