Salesians Badalona

ÒRGANS COL·LEGIATS
CONSELL ESCOLAR
Director Representants del professorat Representants dels pares
Joan Pau García Sergi Arqués (EI/EP)
Toni Faust (CF)
Oriol Pipó (EI/EP)
Antoni Cotet (ESO)
M. Asunción Desco (EI-EP)
Lidia Pereira (EI-EP)
Cristina Heredia (AFA)
Daniel Pérez (ESO)
Representants de la titularitat Representant del Professorat d’Educació Especial
Representants dels Alumnes
Gemma Alés
Isidre Serdà
Salva Ramos
Mercè Albert David Olivares (ESO)
Daphne Asensio (ESO)
Representants del PAS
Rafael Femenias
EQUIP DIRECTIU
titular Cap d’estudis EI/EP Cap d’estudis FP
Salvador Ramos Gemma Alés Ester Montaña
Director Coordinadora EI Cap de Pastoral
Joan Pau Garcia Rosa Torres José Luís Muñoz
Administrador Cap d’estudis Secundària Cap del SAPP
Rafael Femenias Eduard Cantos M.Àngels García
Equip de coordinació d’ESO
Cap d’Estudis ESO Coordinació 3r ESO Coordinació SAPP ESO
Eduard Cantos Jaime García Rosi Lozano
Coordinació 1r ESO Coordinació 4t ESO
Sergi Ferrer Toni Cotet
Coordinació 2n ESO Coordinació Pastoral ESO
Eva López Joan Mola
Equip de coordinació d’EI/EP
Cap d’Estudis EI-EP Coordinació CM-EP Coordinació SAPP EI-EP
Gemma Alés Jaume Comas M. Àngels Garcia
Coordinació EI Coordinació CS-EP
Rosa Torres Xavi Fernández
Coordinació CI-EP Coordinació Pastoral EI-EP
Núria Sales José Luis Muñoz
Programes de Formació Inicial PFI
Coordinació PFI
Encarna Atienza
Equip de coordinació Cicles Formatius
Cap d’Estudis FP Coordinació Escola-Empresa Coordinació SAPP FP
Esther M. Montaña Encarna Atienza Jésica Dávila
Coordinació Gestió-Comerç Coordinació FCT i DUAL
Paqui Lopez Toni Faust
Coordinació Mecanització-Pastoral CF
Javi Sánchez
Serveis d’assessorament Psicopedagògic (SAPP)
Cap del SAPP/ Coordinació EI-EP Coordinació SAPP PFI
M. Àngels García Eva Serret
Coordinació SAPP ESO
Rosi Lozano
Coordinació SAPP CF
Jésica Dávila
Equip Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI)
SIEI ESO SIEI EI-EP
Abraham De Mingo
Enric Cairó
Rosi Lozano
Mercè Albert
Íngrid López
Olga Mencía
Equip Escola Plurilingüe i Relacions internacionals
Coordinació Escola Plurilingüe -Activa EI-EP
Lourdes Jiménez Ana Pérez
Coordinacio Relacions internacionals i Batxillerat Dual/ESO FP
Isabel De Frutos
Josep M. García
Jésica Dávila
EQUIP DE PASTORAL
Cap de pastoral Coordinació EI Coordinació CS-EP
José Luis Muñoz Laia Platero José Luis Muñoz
Director Obra Salesians Badalona Coordinació CI-EP Coordinació ESO
Isidre Serdà Esther Manzanares Joan Mola
Titular Coordinació CM-EP Coordinació Pastoral CF
Salva Ramos Sergi Arqués Javi Sánchez
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)
Secretaria Administració Personal de manteniment i neteja
Anabel Bravo
Fina Casellas
Rafael Femenías
Silvia Esteve
Andrés Ruiz
Óscar Puente
iván Miranda
Daniel Campillo
Rebeca Mateo(Empresa Sermilar)
Recepció
Consol Rodríguez
NOVES TECNOLOGIES – TIC
Cap TIC Equip de comunicació Plataforma Esemtia
Daniel Campillo Jaume Comas
Jordi Teixidó
Daniel Campillo
Salva Ramos
Maria Lobo
Joan Pau García
Anabel Bravo
Joan Pau García
Suport TIC
Jair Chiroque
Xavi Fernández
Comitè d'Empresa Escola
M. Àngels Gris (Presidenta)(UGT) Toni Cotet (Secretari)(USOC)
María Lobo (UGT) Jaume Comas(UGT)
Josep M. Garcia(UGT) Anna Segovia(USOC)
Sergi Arqués(USOC) Josep López(CCOO)
Andrés Ruiz(CCOO)
Junta de l'AFA
Cristina Heredia(presidenta) Aina Pedrol (vocal)
Lidia Pereira (Tesorera) Olga Prats(vocal)
Núria Vázquez (vocal) Susana Desco(vocal)
Mònica Rodríguez(vocal)
Elsa Pérez (secreatria)
ALTRES CÀRRECS
Coordinació de qualitat Responsable Activitats Extraescolars
Sònia Raül Salva Ramos
Responable de comunicació Escola de Pares
Jaume Comas Marian Buxadé
Responsable de seguretat (Protecció de dades)
Rafael Femenías