Salesians Badalona

ACTIVITATS COMERCIALS

Durada i horari

Primer curs: 825 hores a l’escola en horari de matins de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:30h.
Segon curs: FP NO DUAL: 825 hores a l’escola en horari de matí de dll a dv, de 8 a 13:00h. FP DUAL: 515 hores a l’escola en horari de matins en dies alternats. La resta de formació curricular, es farà de manera remunerada a l’empresa.

Formació en centres de treball (FCT): Prioritàriament es realitzen a segon curs, entre 80 i 350 hores segons que l’alumnat sigui DUAL o NO DUAL.

Accés
 • Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP.
  Haver superat prova d’accés
 • Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.
Aprendràs a
És competència general d’aquest tècnic executar els plans d’actuació establerts per a la comercialització de productes i/o  serveis que al mercat demana, en les millors condicions de qualitat, temps, lloc i preu, i també administrar i gestionar un petit establiment comercial.
Mòduls

M01: Dinamització del punt de venda.

Organització de l’espai comercial i de la gestió de l’àrea expositiva. Aparadorisme: muntatge i manteniment. Accions promocionals en el punt de venda.

M02: Gestió de compres

Aprovisionament, procés de compres i seguiment.

M03: Gestió d’un petit comerç

Emprenedoria i creació d’empresa. Gestió econòmica. Procés administratiu, comptable i fiscal.

M04: Processos de venda

Venda al consumidor final Venda a intermediaris, empreses i organitzacions.  Terminal punt de venda (TPV) i altres eines de gestió de venda.

M05: Serveis d’atenció comercial

Atenció presencial i telefònica al client. Atenció per escrit al client.

M06: Tècniques de magatzem

Organització i seguretat en el magatzem. Recepció i expedició de mercaderies. Inventari i gestió d’estocs.

M07: Venda tècnica

Venda de serveis, de productes comercials, de productes industrials, del sector primari i immobiliaris. Telemàrqueting.

M08: Anglès

Anglès tècnic, propi de l’especialitat de les relacions comercials.

M09: aplicacions informàtiques per al comerç 

Tecnologies digitals i eines d’Internet per a l’empresa. Edició digital de material publicitari.

Gestió informatitzada per al comerç.

M10: Comerç electrònic

Gestió del web i de la botiga virtual. Execució del pla de màrqueting digital. Comunicació empresarial en l’entorn digital.

M11: Màrqueting en l’activitat comercial

Màrqueting i investigació de mercats. Polítiques comercials i pla de màrqueting. 54 hores

M12 Síntesi d’Activitats Comercials

Integra les diverses funcions implicades en el procés de comercialització d’un producte, mitjançant el plantejament d’un supòsit pràctic que impliqui l’aplicació dels coneixements corresponents a dues o més de les competències professionals contingudes en el títol.

M13: Formació i orientació laboral

Iniciar els alumnes en el món del treball per tal que quan tinguin accés a la seva primera feina, siguin capaços d’identificar les situacions de risc en què es poden trobar, identificar els mitjans de prevenció i reaccionar davant d’un accident. Diferenciar les diferents prestacions, drets i deures derivats de les modalitats de contracte i del règim de la Seguretat Social.

M14 Formació en Centres de Treball FCT

PRÀCTIQUES EN EMPRESA. Posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs en un centre de treball (empresa) amb la qual se signa un conveni de col·laboració.

Sortides professionals
 • Comerciant.
 • Treballador de reposició.
 • Depenent.
 • Encarregat de botiga.
 • Venedor Tècnic.
 • Representat comercial.
 • Cap de Caixa.
 • Treballador d’atenció al client.
 • Emmagatzemador.
 • Treballador d’agències de treball.
Sortides acadèmiques

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al món laboral a un treball de tècnic/a o es pot (si es compleixen els requisits establerts):

Accedir a un cicle formatiu de grau superior un cop superada la prova d’accés o superat      el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS ).

Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà.

Erasmus+

Oferim la possibilitat de realitzar pràctiques a l’estranger amb el programa internacional ERASMUS +, així com la convalidació de títols a Europa.

FP DUAL

Combinant l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, estudiant i treballant a l’hora. Els alumnes perceben una remuneració econòmica que fomenta la seva motivació.

Clic aquí per més informació sobre la formació professional DUAL

Demana una entrevista

Si estàs interessat en aquest cicle formatiu, omple el nostre formulari i posa’t en contacte amb nosaltres, tindrem una entrevista i ens coneixerem millor. Escriu el nom del cicle al qual estàs interessat.

2 + 8 =